Imienna lista duchownych katolickich zamęczonych w Soldau (Działdowo).

04 gru

Podczas niemieckiej okupacji, przez obóz w Działdowie, przeszło co najmniej 256 duchownych, głównie z diecezji płockiej, łomżyńskiej, warszawskiej, włocławskiej i chełmińskiej.[1] W Działdowie śmierć poniosło 96 polskich duchownych katolickich.[2] Pozostali duchowni byli transportowani do niemieckich obozów koncentracyjnych w Dachau, Stutthof, Sachsenhausen i Mauthausen-Gusen. Ważnego opracowania dokonał Bartosz Januszewski z oddziału gdańskiego IPN, który opracował kalendarium męczeństwa duchownych w obozie Soldau.[3] Na podstawie zebranych danych przez historyka, może wywnioskować, że do obozu w Działdowie przybyło 18 transportów duchownych: 2 z Hohenbruch, 4 z Suwalszczyzny, 4 z Płocka, 1 z Ciechanowa, 1 z Ostrołęki, 1 z klasztorów w Rokiciu i Staroźrebach k. Płocka, 2 z Przasnysza, 1 z Płońska, 2 z Nowego Dworu Mazowieckiego.  Z obozu Soldau wysłano 16 transportów do innych obozów: KL Dachau (10), KL Stuthoff (1), KL Sachsenhausen (2), Mauthausen-Gusen (1), do Fortu III w Pomiechówku (1) oraz do Fortu VII w Toruniu (1).  

Najwięcej ofiar stanu duchownego zostało zamęczonych w niemieckim obozie koncentracyjnym w Dachau – było ich 868. Dalej w KL Auschwitz – zamordowano tam 168 osób duchownych. Trzecim obozem, utajonym ośrodkiem eksterminacji inteligencji polskiej w tym polskiego duchowieństwa katolickiego był niemiecki obóz przejściowy w Działdowie – Soldau. Dla wielu byłych więźniów był obozem koncentracyjnym.[1] W Lager Soldau Niemcy zamordowali 96 duchownych[2]. W Sachsenhausen zostało zamęczonych 85 duchownych, w Gusen 71, a w KL Stutthof 40.[3]


[1] Niemiecki obóz Soldau w Działdowie – formalnie w niemieckich dokumentach z okresu wojny nigdy nie był nazywany obozem koncentracyjnym – jak podaje dr M. Przegiętka (Instytut Pamięci Narodowej)- chociaż nie zgodzić się ze stwierdzeniem, że warunki w nim panujące uzasadniają stosowanie tego terminu. Tym mianem określają go byli więźniowie w opublikowanych relacjach, zob. [w:] M. Przegiętka, Niemiecki obóz w Działdowie (niem. Soldau) w latach 1940-1945. Nowe ustalenia w świetle dokumentów ze zbiorów niemieckiego Archiwum Federalnego i Archiwum IPN, [w:] Polska pod okupacją 1939-1945, t.2, pod red. M. Przegiętki, Warszawa 2016, s. 80-85; według Józefa Marszałka właściwy charakter obozu oddawała nie nazwa, ale praca uwięzionych, warunki egzystencji oraz reżim obozowy. W przyjętej przez niego typologii istniały cztery grupy obozów: zwykłe, pracy przymusowej, karne i o reżimie koncentracyjnym, zob. więcej [w:] J. Marszałek, Obozy pracy w Generalnym Gubernatorstwie w latach 1939-1945, Lublin 1985, s. 11-12; nazwą „obóz koncentracyjny” określa się miejsca specjalnie przystosowane do przetrzymywania określonych grup więźniów, którzy z różnych względów zostali uznani za niebezpiecznych bądź szkodliwych czy też nieprzydatnych. Najczęściej mamy tu na myśli osoby, które – z racji przynależności narodowej lub rasowej – stanowiły potencjalne zagrożenie dla państwa, z reguły totalitarnego lub monocentrycznego. Szeroka definicja nazistowskiego (hitlerowskiego) obozu koncentracyjnego obejmuje różne jego typy. W jej ramach mieszczą się obozy zarówno pracy przymusowej, przesiedleńcze (przejściowe), jak i zagłady. Kluczowe znaczenie ma rozpoznanie spełnianej funkcji. Celem obozów koncentracyjnych było gromadzenie więźniów w zamkniętym miejscu i skuteczne wykluczenie ich z życia społecznego, zob. [w:] W. Turek, W cieniu obozu Stutthof: martyrologia więźniów w gdańskim obozie Neufahrwasser (1939-1940) i Aussenstelle Westerplatte (1939-1941). Wybór relacji i wspomnień, Gdańsk 2020, s. 8. Niemiecki obóz Soldau w Działdowie funkcjonujący w różnych strukturach i pod różnymi nazwami formalnymi, podczas niemieckiej okupacji (1939-1945) pod pewnym względem był miejscem „wyjątkowym”. Stał się poligonem doświadczalnym eksterminacji Polaków na masową skalę. Jako obóz przejściowy (…) pełnił (…) funkcję „utajonego ośrodka, obozu śmierci” na obywatelach polskich.

[2] Opracowano na podstawie W. Jacewicz, J. Woś, Martyrologium polskiego duchowieństwa rzymsko-katolickiego pod hitlerowską okupacją 1939 – 1945.

[3] M. Ofiara, Obóz koncentracyjny Soldau. Przyczynek do monografii, Ateneum Kapłańskie 2015, nr 164, z. 2, s. 356-365.


[1] B. Januszewski, Martyrologia duchowieństwa rzymskokatolickiego w Lager Soldau, „Komunikaty Warmińsko-Mazurskie, nr 3 (313), s. 444. 

[2] Opracowano na podstawie W. Jacewicz, J. Woś, Martyrologium polskiego duchowieństwa… .

[3] por. B. Januszewski, Martyrologia duchowieństwa…, s. 454 – 457.

LISTA IMIENNA (wraz z którkim biogramem)

Ks. Arendzikowski Adam – diecezja płocka, proboszcz parafii w Siecieniu, powiat płocki. Urodzony 24 grudnia 1900 r. w Gostyninie. Święcenia kapłańskie 10 czerwca 1928 r. Aresztowany 6 marca 1941 r. w m. Siecień, osadzony od 7 marca 1941 r. w obozie przejściowym w Działdowie. Zmarł w sierpniu 1941r.[1]

Kl. Bagdziński Mieczysław – diecezja włocławska, alumn Seminarium Duchownego we Włocławku. Urodzony 13 kwietnia 1913 r. we Włocławku. Aresztowany 23 października 1939 r. i osadzony w obozach przejściowych: Rudau, Grossmischen pod Królewcem lub: aresztowany 21 października 1939 r. na „konferencji” zorganizowanej przez Niemców, która miała dotyczyć wznowienia nauki w szkołach. Przetrzymywany przez Niemców w więzieniu we Włocławku. Prawdopodobnie przetransportowany do obozu przejściowego w Działdowie, gdzie zginął w kwietniu 1940 r.[2]

O. Bartuzi Tadeusz SDB – administrator domu zakonnego w Jaciążku k. Makowa Mazowieckiego. Urodzony 22 września 1907 r. w Warszawie, śluby zakonne złożył 15 sierpnia 1926 r., święcenia kapłańskie 21 czerwca 1936 r. Aresztowany we wrześniu 1941 r. we wsi Podoś k. Jaciążka. Więziony w obozie przejściowym w Działdowie i tam rozstrzelany 4 września 1941 r.[3]

Ks. Biały Władysław – diecezja płocka, proboszcz parafii Janowo, powiat i dekanat przasnyski. Urodzony 20 grudnia 1882 r. w m. Miodusy Perełki k. Wysokiego Mazowieckiego. Święcenia kapłańskie otrzymał 24 czerwca 1909 r. Aresztowany 3 września 1939 r., więziony w Komorowie i Olsztynku do końca października 1939 r., następnie skierowany do kopania ziemniaków u gospodarza niemieckiego w Ostródzie. Odesłany do Olsztynka, stamtąd przewieziony do klasztoru Franciszkanów w Springborn (obecnie Stoczek). Mógł tam odprawiać Mszę św. i odmawiać brewiarz. W grudniu 1939 r. przed Bożym Narodzeniem zesłany do obozu Hohenbruch k. Królewca, od 17 marca 1940 r. przebywał w obozie przejściowym w Działdowie. Zmarł 27 maja 1940 r.[4]

Ks. Błoński Włodzimierz – diecezja płocka, proboszcz parafii Brzozów, powiat sochaczewski. Urodzony 6 września 1900 r. Święcenia kapłańskie otrzymał w 1925 r. Aresztowany 11 marca 1941 r. i osadzony w obozie przejściowym w Działdowie, zmarł w 1941 r.[5]

Ks. Bromirski Władysław – diecezja płocka, proboszcz parafii w Rokiciu, powiat płocki. Urodzony 22 czerwca 1879 r. w m. Rogowo k. Rypina. Święcenia kapłańskie otrzymał 28 października 1906r. Aresztowany 6 marca 1941 r. w Rokicie, uwięziony w Bądkowie i Płocku, od 7 marca 1941 r. w obozie przejściowym w Działdowie. Zmarł (zamordowany prawdopodobnie podczas epidemii tyfusu – rozstrzelany i pochowany na cmentarzu żydowskim lub lasku miejskim w Działdowie) 14 września 1941 r.[6]

Ks. Broszkiewicz Aleksander – diecezja płocka, administrator parafii Miszewo Strzałkowskie, powiat płocki. Urodzony 27 lutego 1876 r. w Mławie, święcenia kapłańskie otrzymał 24 maja 1902 r. Aresztowany 6 marca 1941 r., uwięziony w Płocku, od 7 marca 1941 r. w obozie przejściowym w Działdowie. Zmarł w 1941 r. Kartoteka obozowa nie podaje dokładnej daty zgonu.[7]

O. Bugaj Mieczysław (Wawrzyniec)  CP – dom zakonny w Przasnyszu. Urodzony 3 lipca 1913 r., śluby zakonne złożył 15 września 1934 r. Święcenia kapłańskie otrzymał 3 lipca 1938 r. Aresztowany 2 kwietnia 1941 r. w Przasnyszu, więziony w obozie przejściowym w Działdowie – zginął 5 sierpnia 1941 r.[8]

Ks. Caban Stefan – diecezja płocka, wikariusz parafii Słupno. Urodzony 31 stycznia 1915 r. w m. Wola par. Czerwińsk, święcenia kapłańskie otrzymał 10 marca 1940 r. w Słupnie z rąk bp. L. Wetmańskiego. Aresztowany w nocy z 5/6 marca 1941 r. w Słupnie. Od 7 marca 1941 r. w obozie przejściowym w Działdowie, wg. urzędowego zawiadomienia zmarł 16 października 1941 r.

Ks. Chwiłowicz Mieczysław – diecezja włocławska, magister, kanonik gremialny Katedry Włocławskiej, sędzia prosynodalny, dyrektor Gimnazjum im. Jana Długosza we Włocławku. Urodzony 25 listopada 1892 r. w m. Jabłonka. Święcenia kapłańskiej otrzymał 22 czerwca 1919 r. Aresztowany 21 października 1939 r. i osadzony w obozach przejściowych w Rudau, Grossmischen k. Królewca. Przetransportowany do obozu przejściowego w Działdowie. Zginął prawdopodobnie w Lesie Białuckim w lutym lub kwietniu 1940 r.[9]

Ks. Ciborowski Tadeusz – diecezja płocka, proboszcz parafii Mały Płock k. Kolna. Urodzony 27 października 1885 r. w Pułtusku. Święcenia kapłańskie otrzymał 8 listopada 1908 r. Aresztowany 11 września 1939 r. i więziony w klasztorze oo. Franciszkanów w m. Springborn (Stoczek), w obozach przejściowych: Hohenbruch k. Królewca (grudzień 1939 r.), następnie w obozie przejściowym w Działdowie od 17 marca 1940 r. Zamęczony w Działdowie lub w Lesie Białuckim 27 maja 1940 r.[10]

Ks. Dmochowski Piotr – diecezja płocka, prałat, archidiakon kapituły katedralnej, archiwista Kurii w Płocku, dziekan w Nasielsku i w Porębie nad Bugiem. Urodzony 22 lutego 1865 r. w m. Rosochate Kościelne powiat łomżyński. Święcenia kapłańskie otrzymał 1 maja 1889 r. Aresztowany i uwięziony 17 lutego 1941 r. w Płocku. Następnie w obozie przejściowym w Działdowie. Zmarł 18 lutego 1941 r. na skutek otrzymania śmiertelnego zastrzyku.[11]

Ks. Giergielewicz Franciszek – diecezja płocka, kanonik honorowy kapituły pułtuskiej, proboszcz parafii w Zieleńcu i Płocku-Radziwiu. Urodzony 26 sierpnia 1886 r. w Dobrzyniu nad Wisłą. Święcenia kapłańskie otrzymał 22 czerwca 1913 r. Aresztowany 19 lutego 1941 r. w Radziwiu o godz. 9:30 po Mszy św., uwięziony w Płocku. Następnie w obozie przejściowym w Działdowie. Zmarł 10 września 1941 r. według kartoteki gestapo w Ciechanowie, na tyfus.[12]

Br. Glinka Franciszek (Antoni) CP – dom zakonny w Przasnyszu. Urodzony 12 sierpnia 1910 r. w m. Szygi powiat mławski. Śluby zakonne złożył 15 sierpnia 1930 r. Aresztowany 2 kwietnia 1941 r. w Przasnyszu, więziony w obozie przejściowym w Działdowie. Zamordowany w lipcu 1941 r.[13]

Ks. Goszczyński Adam – diecezja płocka, proboszcz parafii w Bodzanowie, powiat płocki. Urodzony 13 grudnia 1875 r. w Petrykozach (powiat płocki). Święcenia kapłańskie otrzymał w 1898 r. we Włocławku. Aresztowany 29 października 1939 r. pod zarzutem słuchania radia, uwięziony w Płocku, zwolniony 4 listopada 1939 r. Aresztowany ponownie 6 marca 1941 r. , na noc zamknięty w kościele, od 7 marca 1941 r. przebywał w obozie przejściowym w Działdowie. Według kartoteki gestapo zmarł 11 sierpnia 1941 r.[14]

Kl. Jaworski Stanisław – diecezja płocka, alumn III kursu Seminarium Duchownego w Płocku. Urodzony 15 listopada 1917 r. w m. Dylewo par. Kadzidło.  Pod koniec kwietnia 1940 r. zatrudniony przez komisarza niemieckiego w gminie. Skoro okazało się, że jest klerykiem, został aresztowany pod koniec 1940 r. i uwięziony w Ostrołęce. Przewieziony do obozu przejściowego w Działdowie, gdzie zmarł 8 grudnia 1940 r.[15]

Ks. Jankowski Antoni – diecezja wocławska, prefekt i wikariusz w parafii pw. św. Stanisława Biskupa i Męczennika we Włocławku. Urodzony 17 grudnia 1909 r. w m. Koło. Święcenia kapłańskie otrzymał 17 czerwca 1934 r. Aresztowany 21 października 1939 r. i osadzony w obozie przejściowym Rudau – po trzech tygodniach przeniesiony do obozu Grossmischen k. Królewca. Prawdopodobnie przetransportowany do obozu przejściowego w Działdowie. Zginął w Lesie Białuckim w lutym lub kwietniu 1940 r.[16]

Ks. Kaczorowski Michał – diecezja płocka, proboszcz parafii Sadłowo powiat rypiński. Urodzony 29 września 1878 r. w Proboszczowicach (powiat płocki). Święcenia kapłańskie otrzymał 17 maja 1902 r. Aresztowany 22 października 1939 r. w Sadłowie, więziony w Rypinie, cztery miesiące w Oborach oraz trzy tygodnie w Grudziądzu. Zwolniony 15 marca 1940 r. Aresztowany ponownie 7 marca 1941 r. w m. Bronisław powiat płocki i osadzony w obozie przejściowym w Działdowie. Zmarł 15 czerwca 1941 r.[17]

O. Kaliszka Tadeusz – administrator domu zakonnego w Płocku (Stanisławówka). Urodzony 6 października 1907 r. w Krakowie. Śluby zakonne złożył 24 lipca 1928 r. w Czerwińsku. Święcenia kapłańskie otrzymał 29 maja 1938 r. w Krakowie. Aresztowany 17 lutego 1941 r. i więziony w Płocku, a następnie w obozie przejściowym w Działdowie. Zmarł 10 października 1941 r. (data śmierci wzięta z księgi – kartoteki gestapo ciechanowskiego, które prowadziło obóz w Działdowie).[18]

Ks. Kempiński Stanisław – diecezja włocławska, prefekt parafii Brześć Kujawski. Urodzony 21 września 1907 r. w Dębowej Górze (powiat okulski). Święcenia kapłańskie otrzymał 19 czerwca 1932 r. Aresztowany 21 października 1939 r. na „konferencji” zorganizowanej przez Niemców, która miała dotyczyć wznowienia nauki w szkołach. Osadzony w jednym z obozów przejściowych na terenie Prus Wschodnich. Został osadzony prawdopodobnie w obozie przejściowym w Działdowie, gdzie zginął w 1939 r. lub  (luty lub kwiecień) 1940 r.[19]

Ks. Kleniewski Eugeniusz Paweł – diecezja płocka, wikariusz parafii Łętowo powiat płocki, dekanat wyszogrodzki. Urodzony 17 czerwca 1913 r. w m. Zajączki (powiat płoński). Święcenia kapłańskie 11 marca 1940 r. w Słupnie. Aresztowany 6 marca 1941 r. i uwięziony w kościele w Bodzanowie, a następnie w obozie przejściowym w Działdowie, gdzie zginął 15 września 1941 r.

Ks. Klepaczewski Ludwik – diecezja włocławska, prefekt szkół zawodowych we Włocławku, wikariusz w katedrze pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny we Włocławku, kapelan rezerwy Wojska Polskiego. Urodzony 20 sierpnia 1904 r. w m. Szydłowiec. Święcenia kapłańskie otrzymał 17 czerwca 1934 r. Aresztowany 21 października 1939 r. i osadzony w obozach przejściowych: Rudau, Grossmischen k. Królewca. Prawdopodobnie osadzony w obozie przejściowym w Działdowie. Zamęczony w Lesie Komornickim w kwietniu 1940 r.[20]

Ks. Klimkiewicz Franciszek – diecezja płocka, magister teologii, prałat Jego Świątobliwości oraz kapituły katedralnej, rektor seminarium duchownego w Płocku. Urodzony 2 grudnia 1869 r. w m. Tłuchowo. Święcenia kapłańskie otrzymał w 1898 r. Aresztowany 17 lutego 1941 r. i uwięziony w Płocku. Od 17 lutego 1941 r. w obozie przejściowym w Działdowie. Zmarł 20 lutego 1941 r.[21]

Ks. Kłapkowski Władysław – diecezja łomżyńska, doktor, profesor Seminarium Duchownego w Łomży, historyk. Urodzony 5 czerwca 1899 r. Święcenia kapłańskie otrzymał 14 września 1924 r. Aresztowany 12 września 1939 r. przebywał w Hohenbruch.  17 stycznia 1940 r. osadzony w obozie przejściowym w Działdowie, gdzie zmarł prawdopodobnie 31 maja 1940 r.[22]

Ks. Kobyliński Stanisław – diecezja płocka, proboszcz parafii Brwilno, powiat płocki. Urodzony 13 stycznia 1894 r. w Makowie Mazowieckim. Święcenia kapłańskie otrzymał 21 grudnia 1929 r. Aresztowany 6 marca 1941 r. i uwięziony w Płocku, osadzony 7 maja 1941 r. w obozie przejściowym w Działdowie. Zmarł 8 grudnia 1941 r.[23]

Ks. Kolator Bronisław – diecezja płocka, kapelan rezerwy Wojska Polskiego, prefekt w Sierpcu. Urodzony 14 lipca 1902 r. w m. Puzdrowizna parafia Brok nad Bugiem. Święcenia kapłańskie otrzymał 10 czerwca 1928 r. Aresztowany 2 grudnia 1940 r. w Sierpcu i osadzony w obozie przejściowym w Działdowie. Zmarł w 1941 r.[24]  

S. Konopacka Franciszka (Katarzyna) Służebniczki z Mariówki, CSSBMVI – dom zakonny w Rokiciu powiat płocki. Urodzona 5 grudnia 1864 r. w Rypinie. Śluby zakonne złożyła 2 lutego 1898 r. Aresztowana 10 marca 1941 r. w Rokiciu. Przetransportowana do obozu przejściowego w Działdowie, gdzie zmarła 24 marca 1941 r.[25]

Ks. Koper Bronisław – diecezja płocka, wikariusz parafii Bodzanów, powiat płocki, dekanat wyszogrodzki. Urodzony 21 czerwca 1903 r. w m. Redlin powiat radomski. Święcenia kapłańskie otrzymał 15 czerwca 1935 r. Aresztowany 29 października 1939 r. i uwięziony w Płocku. Zwolniony 11 listopada 1939 r. i aresztowany ponownie 6 marca 1941 r. w Bodzanowie, przetrzymywany przez noc w kościele został następnego dnia osadzony w obozie przejściowym w Działdowie. Według kartoteki obozowej zmarł na serce podczas epidemii tyfusu 12 listopada 1941 r.[26]

S. Kowalska Mieczysława (Maria Teresa od Dzieciątka Jezus) OMCap.– błogosławiona, klasztor w Przasnyszu. Urodzona 19 września 1902 r. Śluby zakonne złożyła 16 sierpnia 1924 r. Aresztowana 2 kwietnia 1941 r. w Przasnyszu i jeszcze tego samego dnia osadzona w obozie przejściowym w Działdowie, gdzie zmarła w opinii świętości 25 lipca 1941 r. [27] Beatyfikowana 13 czerwca 1999 r. w Warszawie.

O. Kozera Franciszek (Czesław) OFMCAP – gwardian, klasztor w Zakroczymiu. Urodzony 2 października 1910 r. w m. Wysokin powiat opoczyński. Do zakonu wstąpił 14 sierpnia 1927 r. Śluby zakonne złożył 15 sierpnia 1928 r., śluby wieczyste 4 października 1931 r. Święcenia kapłańskie otrzymał 14 lipca 1935 r. Aresztowany 24 listopada 1940 r. w Zakroczymiu i więziony w Nowym Dworze. Następnie w obozie przejściowym w Działdowie od 9 stycznia 1941 r. Zmarł w obozie 12 maja 1941 r.[28]

Ks. Kozłowski Jan – diecezja płocka, wikariusz w parafii Daniszewo (powiat płocki). Urodzony 5 lutego 1913 r. w Głuchowie (powiat łowicki). Święcenia kapłańskie otrzymał 9 lipca 1939 r. Aresztowany 10 listopada 1939 r., po kilku dniach pobytu w więzieniu w Płocku zwolniony. Aresztowany ponownie 6/7 marca 1941 r. i osadzony w kościele w Blichowie. 7 marca 1941 r. przetransportowany do obozu przejściowego w Działdowie. Urzędowe powiadomienie o śmierci datowane jest na dzień 10 października 1941 r.[29]

Ks. Krogulecki Jan – diecezja płocka, kanonik honorowy kapituły pułtuskiej, proboszcz w parafii Biała (powiat płocki). Urodzony 19 sierpnia 1883 r. w m. Ożegowo parafia Siemkowice (powiat wieluński). Święcenia kapłańskie otrzymał 17 maja 1906 r. w Płocku. Aresztowany 7 marca 1941 r. uwięziony w Płocku i osadzony w obozie przejściowym w Działdowie. Według kartoteki z akt gestapo, zmarł 5 września 1941 r. na serce.[30]

Ks. Krysiak Andrzej – diecezja płocka,  magister teologii, kanonik honorowy kolegiaty pułtuskiej, proboszcz parafii Chorzele. Urodzony 23 listopada 1881 r. w Brwilnie (powiat płocki) parafia Radziwie. Święcenia kapłańskie otrzymał 1906 r. w Petersburgu, gdzie też ukończył Akademię Duchowną. Aresztowany 2 września 1939 r. w Dzierzgowie, uwięziony w Janowie i Springborn (klasztor oo. Franciszkanów) do 15 września 1939 r., a następnie w Hohenbruch k. Królewca. Od 17 marca 1940 r. przebywał w obozie przejściowym w Działdowie, gdzie zginął w kwietniu lub na początku czerwca 1940 r.[31]

Ks. Krysiński Jan Julian – diecezja włocławska, prefekt szkół we Włocławku. Urodzony 24 czerwca 1886 r. w Warszawie. Święcenia kapłańskie otrzymał 16 czerwca 1929 r. Aresztowany 21 października 1939 r. i osadzony w obozach przejściowych: Rudau przez trzy tygodnie, Grossmischen pod Królewcem, w obozie koncentracyjnym Mauthausen, gdzie zmarł 1941 r. Istnieje również pogląd, że zginął pod Królewcem, w obozie przejściowym w Działdowie w grupie prefektów i nauczycieli z powiatu włocławskiego.[32]

Ks. Krzemiński Jan – diecezja łomżyńska, prefekt szkół w Ostrołęce. Urodzony 14 lutego 1890 r. Święcenia kapłańskie otrzymał 20 czerwca 1915 r. Współpracował z rodzącą się polską konspiracją niepodległościową Związku Walki Zbrojnej ZWZ. Aresztowany 8 grudnia 1940 r. Osadzony w obozie przejściowym w Działdowie. Zginął prawdopodobnie w pierwszej połowie 1940 r.[33] 

Ks. Kurach Antoni – diecezja płocka, wikariusz parafii Ciechanów. Urodzony 17 stycznia 1909 r. w m. Mozolice Małe powiat radomski. Święcenia kapłańskie otrzymał 6 czerwca 1937 r. Aresztowany 9 września 1939 r. wraz z ks. proboszczem Zaleskim. Został najpierw uwięziony w Hohenstein (Olsztynek), przeniesiony 15 listopada 1939 r. do Springborn (Stoczek), od 17 marca 1940 r. do obozu przejściowego w Działdowie, gdzie zmarł prawdopodobnie w maju 1940 r.[34]

Ks. Kurdziel Jan SDB – prefekt szkół podstawowych w Płocku. Urodzony 23 października 1891 r. w Sosnowcu. Śluby zakonne złożył 5 sierpnia 1909 r. w m. Radna. Święcenia kapłańskie otrzymał 25 maja 1918 r. w m. Albenga. Aresztowany 17 lutego 1941 r., więziony w Płocku. Następnie w obozie przejściowym w Działdowie 18 lutego 1941 r. Według kartoteki gestapo zmarł 22 sierpnia 1941 r.[35]

Br. Kuskowski Stefan (Leonard) CP – dom zakonny w Przasnyszu. Urodzony 6 stycznia 1913 r. w Krzywonodze Małej powiat przasnyski. Śluby zakonne złożył 7 kwietnia 1934 r. Aresztowany 2 kwietnia 1941 r. w Przasnyszu, wywieziony do obozu przejściowego w Działdowie, gdzie zginął 5 sierpnia 1941 r.[36]

Ks. Kuśmierczyk Antoni – diecezja płocka, doktor teologii, dyrektor diecezjalnych stowarzyszeń religijnych w Płocku. Urodzony 31 grudnia 1903 r. w m. Drążdżewo – Kujawy powiat makowski. Święcenia kapłańskie otrzymał 21 grudnia 1930 r. Aresztowany i uwięziony 17 lutego 1941 r. w Płocku, osadzony w obozie przejściowym w Działdowie. Zamarł 11 września 1941 r.[37]

Ks. Latarski Józef – diecezja płocka, wikariusz parafii Obryte powiat i dekanat pułtuski. Urodzony 19 marca 1905 r. w m. Boryszewo Stare parafia Imielnica (powiat płocki). Święcenia kapłańskie otrzymał 10 czerwca 1934 r. Aresztowany 9 września 1939 r. w m. Obryte, przebywał w więzieniu w Działdowie. Od 15 września 1939 r. w Springborn (Stoczek), w grudniu przed Bożym Narodzeniem przywieziony do Honhenbruch k. Królewca. Od 17 marca 1940 r. w obozie przejściowym w Działdowie. Zmarł w maju 1940 r.[38]

Ks. Łada Aleksander – diecezja łomżyńska, magister teologii, proboszcz parafii Stawiski k. Kolna. Urodzony 19 lipca 1902 r. w m. Gać – Sokoła powiat łomżyński. Data święceń kapłańskich nieznana. Aresztowany 9 września 1939 r. i więziony w Prusach Wschodnich, a następnie w obozie przejściowym w Działdowie, gdzie zginął na wiosnę 1940 r.[39]

Ks. Łuczeczko Emil SDB – wikariusz parafii św. Stanisława Kostki w Płocku. Urodzony 13 września 1910 r. w m. Podbuż powiat samborski. Śluby zakonne złożył 24 lipca 1928 r., święcenia kapłańskie otrzymał 29 maja 1938 r. w Krakowie. Aresztowany 17 lutego 1941 r. i więziony w Płocku, a następnie w obozie przejściowym w Działdowie. Według kartoteki gestapo w Ciechanowie zmarł 9 września 1941 r. na zapalnie płuc.[40]

Ks. Łukasiewicz Ludwik – diecezja płocka, proboszcz parafii Daniszewo w dekanacie płońskim (powiat płocki). Urodzony w 1867 r. w m. Jegłówek parafia Kaletniki w diecezji łomżyńskiej. Święcenia kapłańskie otrzymał w 1892 r. Aresztowany 10 listopada 1939 r., uwięziony w Płocku, zwolniony po kilku dniach. Aresztowany ponownie 6/7 marca 1941 r., przetrzymywany przez noc wraz z innymi księżmi w kościele w Blichowie, osadzony w więzieniu w Płocku a następnie w obozie przejściowym w Działdowie. Według kartoteki obozowej zmarł 26 marca 1941 r. na serce. Prawdopodobna inna data śmierci 10 marca 1941 r.[41]

Ks. Malinowski Stanisław – diecezja płocka, wikariusz parafii w Żurominie. Urodzony 22 kwietnia 1904 r. w Jabłonnie k. Warszawy. Święcenia kapłańskie otrzymał 16 października 1932 r. Aresztowany w kwietniu 1940 r., uwięziony w Sierpcu, zwolniony po oględzinach lekarskich. Aresztowany ponownie 2 grudnia 1940 r. W obozie przejściowym w Działdowie przebywał od 3 grudnia 1940 r. Zmarł przed Bożym Narodzeniem 1940 r.[42]

Ks. Miastkowski Antoni – diecezja włocławska, prefekt i wikariusz w parafii Lubraniec. Urodzony 5 lipca 1911 r. w Kaliszu. Święcenia kapłańskie otrzymał 20 czerwca 1937 r. Aresztowany 15 października 1939 r. i osadzony w jednym z obozów przejściowych zlokalizowanych na terenie Prus Wschodnich. Następnie przewieziony do obozu przejściowego w Działdowie, gdzie zginął wiosną 1940 r.[43]

Ks. Michalak Józef – diecezja płocka, magister teologii, prałat Jego Świątobliwości, kanonik kapituły katedralnej, profesor Seminarium Duchownego w Płocku. Urodzony 6 listopada 1875 r. w m. Ruszków parafia Gołomin (powiat ciechanowski). Święcenia kapłańskie otrzymał w 1900 r. w Petersburgu. Ukończył studia teologiczne na Akademii Duchownej. Aresztowany 10 listopada 1939 r., uwięziony w Płocku. Następnie zwolniony i aresztowany ponownie 18 lutego 1941 r. osadzony w więzieniu w Płocku. Następnie w obozie przejściowym w Działdowie od 18 lutego 1941 r. Zmarł 20 czerwca 1941 r.[44]

Ks. Modzelewski Adolf – diecezja płocka, doktor filozofii, infułat, prałat katedralny w Płocku. Urodzony 17 czerwca 1862 r. w m. Korczaki powiat ostrołęcki. Święcenia kapłańskie otrzymał 24 kwietnia 1887 r. Aresztowany i uwięziony 17 lutego 1941 r. w Płocku, osadzony w obozie przejściowym w Działdowie. Zmarł prawdopodobnie 20 lutego 1941 r. Według kartoteki obozowej zmarł na serce 16 czerwca 1941 r.[45]

Ks. Molak Józef – archidiecezja warszawska, proboszcz parafii Iłów. Urodzony 20 stycznia 1882 r. Święcenia kapłańskie otrzymał w 1904 r. Aresztowany 11 marca 1941 r. i uwięziony w obozie przejściowym w Działdowie, gdzie zginął w maju 1941 r. w drodze z Działdowa do Dachau.[46]

Ks. Morawski Michał – diecezja włocławska, doktor teologii, docent Uniwersytetu im. Stefana Batorego w Wilnie, profesor Seminarium Duchownego we Włocławku. Urodzony 1 października 1898 r. w Pabianicach, święcenia kapłańskie 3 kwietnia 1921 r. Aresztowany 15 października 1939r. i uwięziony w budynku kina „Słońce” we Włocławku, osadzony w obozach przejściowych: Springoborn, Hohenbruch k. Królewca od grudnia 1939 r. W obozie przejściowym w Działdowie przebywał od 17 marca 1940 r. Zamordowany prawdopodobnie w maju 1940 r.[47]

Ks. Mossakowski Leon – diecezja płocka, proboszcz parafii Zyck powiat płocki. Urodzony 10 kwietnia 1879 r. w Brudzynie. Święcenia kapłańskie otrzymał 17 maja 1902 r. Aresztowany w październiku 1939 r. przebywał 3 miesiące w więzieniu w Radogoszczu. Ponownie aresztowany i przetrzymywany w Radogoszczu. Zwolniony po 3 tygodniach. 18 lutego 1941 r. (lub 14 marca 1941r.) aresztowany po raz trzeci i przewieziony do obozu przejściowego w Działdowie. Data śmierci nieznana.[48]

Ks. Nasiłowski Stanisław – diecezja płocka, proboszcz parafii Słupno. Urodzony 9 marca 1904 r. w Warszawie. Święcenia kapłańskie otrzymał 21 grudnia 1929 r. Aresztowany 6/7 marca 1941 r.
w Słupnie. Od 7 marca 1941 r. w obozie przejściowym w Działdowie. Zmarł 5 maja 1941 r.[49]

Abp Nowowiejski Antoni Julian – diecezja płocka, błogosławiony, doktor teologii, ordynariusz diecezji płockiej. Urodzony 11 lutego 1858 r. w Lubieni powiat sandomierski. Święcenia kapłańskie otrzymał 10 lipca 1881 r. w Płocku. Nominowany na biskupa płockiego 12 czerwca 1908 r., konsekrowany 6 grudnia 1908 r. w Petersburgu. Aresztowany 28 lutego 1940 r. w Płocku, internowany w Słupnie (powiat płocki). 7 marca 1941 r. przetransportowany do obozu przejściowego w Działdowie, gdzie został zamordowany 28 maja 1941 r. (urzędowa data
w dokumentach gestapo) lub 20 czerwca 1941 r. [50] Beatyfikowany 13 czerwca 1999 r. w Warszawie.

Ks. Ogrodowicz Józef – diecezja płocka, proboszcz parafii Radzanów – Płock. Urodzony 9 października 1905 r. w m. Topiąca parafia Łukomie (powiat sierpecki). Święcenia kapłańskie otrzymał 14 czerwca 1931r. Aresztowany 10 marca 1941 r. i osadzony w obozie przejściowym w Działdowie. Zachorował na tyfus plamisty i zmarł na serce 18 września 1941 r.[51]

O. Pajewski Stefan (Sylwiusz) CP – dom zakonny w Przasnyszu. Urodzony 23 sierpnia 1909 r.
w Przasnyszu. Śluby zakonne złożył 15 sierpnia 1928 r. Święcenia kapłańskie otrzymał 23 grudnia 1933 r. Aresztowany 2 kwietnia 1941 r. w Przasnyszu, wywieziony do obozu przejściowego
w Działdowie. Zmarł 5 sierpnia 1941 r.[52]

Ks. Pawlak Antoni – diecezja włocławska, wykładowca w Seminarium Duchownym we Włocławku i ojciec duchowny w liceum im. Piusa X we Włocławku. Urodzony 10 maja 1901 r. w Grodzisku powiat turecki. Święcenia kapłańskie otrzymał 22 czerwca 1930 r. Aresztowany 15 października 1939 r. i uwięziony we Włocławku. Osadzony w obozach przejściowych: Hohenbruch, Springborn. Od 17 marca 1940 r. więziony w obozie przejściowym w Działdowie, gdzie zmarł prawdopodobnie w maju 1940 r.[53]

Kl. Pieńkowski Władysław – diecezja łomżyńska, alumn Seminarium Duchownego w Łomży. Urodzony 30 stycznia 1916 r. Aresztowany 12 września 1939 r. i osadzony w obozie przejściowym w Działdowie. Zmarł wiosną 1940 r.[54]

Kl. Płoszaj Stanisław – diecezja włocławska, alumn Seminarium Duchownego we Włocławku. Urodzony 20 marca 1918 r. Aresztowany 23 października 1939 r. i osadzony w obozach przejściowych: Rudau, Grossmichen k. Królewca. Inna wersja: aresztowany przez Niemców 21 października 1939 r. na „konferencji” zorganizowanej przez Niemców, która miała dotyczyć wznowienia nauki w szkołach. Przetrzymywany w więzieniu we Włocławku. W kwietniu 1940 r. przetransportowany do obozu przejściowego w Działdowie, gdzie zginął.[55]

O. Pływaczyk Wojciech SDB – prefekt szkół zawodowych i powszechnych, dom zakonny
w Płocku. Urodzony 7 marca 1891 r. w m. Jedlec. Śluby zakonne złożył 29 sierpnia 1908 r. w m. Radna. Święcenia kapłańskie otrzymał 10 czerwca 1917 r. we Wrocławiu. Aresztowany 17 lutego 1941 r. i więziony w Płocku i obozie przejściowym w Działdowie. Zmarł prawdopodobnie 19 września 1941 r.[56]

Ks. Przygódzki Julian – diecezja płocka, proboszcz w parafii Bonisław. Urodzony 15 lipca 1901 r. w m. Krajęczyn parafia Królewo (powiat płoński). Święcenia kapłańskie otrzymał 6 czerwca 1931 r. Aresztowany 7 marca 1941 r. i osadzony w obozie przejściowym w Działdowie. Zmarł w 1941 r.[57]

Ks. Ramotowski Władysław – diecezja łomżyńska, proboszcz parafii Zawady powiat łomżyński. Urodzony 15 maja 1883 r. w m. Uścianki. Święcenia kapłańskie otrzymał 20 maja 1906 r. Aresztowany 12 września 1939 r. i osadzony w obozie przejściowym w Działdowie, gdzie zginął w marcu 1940 r.[58]

Ks. Roesler Aleksander – diecezja płocka, proboszcz parafii Gzy, dekanat Pułtusk. Urodzony 8 czerwca 1883 r. w Pułtusku. Święcenia kapłańskie otrzymał 9 czerwca 1906 r. Aresztowany 30 czerwca 1941 r. w m. Gzy i uwięziony w Pułtusku, następnie w obozie przejściowym w Działdowie od 29 lipca 1941 r. Według wiadomości urzędowej zmarł 1 września 1941 r.[59]

Ks. Rogalski Czesław – diecezja płocka, proboszcz parafii Słupia, powiat płocki. Urodzony 19 kwietnia 1903 r. w m. Wólka (powiat ciechanowski). Święcenia kapłańskie otrzymał 10 czerwca 1928 r. Aresztowany w listopadzie 1939 r. Zwolniony po kliku dniach, aresztowany ponownie 7 marca 1941 r., uwięziony w  Płocku i osadzony w obozie przejściowym w Działdowie. Według wiadomości urzędowej zmarł 9 września 1941 r.[60]

Ks. Rogiński Józef – diecezja łomżyńska, magister teologii, szambelan Jego Świątobliwości, kanonik katedralny w Łomży, dyrektor Akcji Katolickiej. Urodzony 19 kwietnia 1891 r., święcenia kapłańskie otrzymał 13 czerwca 1914 r. Aresztowany 11 września 1939 r. i więziony w klasztorze oo. Franciszkanów w m. Springborn (Stoczek), w obozach przejściowych: Hohenbruch k. Królewca. Od 17 marca 1940 r. więziony w obozie przejściowym w Działdowie, gdzie zginął 27 kwietnia 1940 r.[61]

O. Rosiński Jan (Józef) CP – dom zakonny w Przasnyszu. Urodzony 6 kwietnia 1910 r. Śluby zakonne złożył 15 września 1931 r., święcenia kapłańskie otrzymał 6 czerwca 1936 r. Aresztowany 2 kwietnia 1941 r. w Przasnyszu, więziony w obozie przejściowym w Działdowie, gdzie zmarł
5 sierpnia 1941 r.[62]

Ks. Roszkowski Czesław – diecezja płocka, wikariusz parafii Lachowo powiat szczuczyński. Urodzony 30 sierpnia 1912 r.  w m. Płonka powiat wysoko-mazowiecki. Święcenia kapłańskie otrzymał 22 maja 1937 r. Aresztowany 12 września 1939 r. w m. Zawady, osadzony w obozie przejściowym w Działdowie, gdzie zginął na wiosnę 1940 r.[63]

Ks. Rościszewski Józef – diecezja płocka, doktor teologii, profesor filozofii i teologii dogmatycznej, kanonik, emeryt zamieszkały w Płocku. Urodzony 13 stycznia 1859 r. w m. Kosiny Stare parafia Żurominek Kapitulny powiat mławski. Święcenia kapłańskie otrzymał w 1883 r. w Płocku. Aresztowany 17 lutego 1941 r. w Płocku i zesłany do obozu przejściowego w Działdowie, gdzie zmarł 18 lutego 1941r.[64]

Ks. Ruszkowski Franciszek – archidiecezja warszawska, proboszcz parafii Kamion pw. św. Michała Archanioła i św. Anny. Urodzony 15 marca 1906 r. Święcenia kapłańskie otrzymał 1929 r. Aresztowany 8 lub 11 marca 1941 r. podczas aresztowań polskich kapłanów katolickich rejencji ciechanowskiej. Uwięziony w obozie przejściowym w Działdowie, gdzie zginął w 1941 r.[65]

Ks. Salwowski Józef – diecezja płocka,  proboszcz parafii Łęg, dekanat Raciąż (powiat płocki). Urodzony 6 czerwca 1875 r. w m. Murkowo parafia Orszynowo (powiat płocki). Święcenia kapłańskie otrzymał 27 maja 1900 r. we Włocławku. Aresztowany 7 marca 1941 r. i zesłany do obozu przejściowego w Działdowie. Według wiadomości urzędowej zmarł 8 września 1941 r.[66]

Br. Siwoski Makary (Tadeusz) CP –dom zakonny w Przasnyszu. Urodzony 26 września 1907 r. w m. Duczymin, powiat przasnyski. Śluby zakonne złożył 8 grudnia 1931 r. Aresztowany 2 kwietnia 1941 r. w Przasnyszu, więziony w obozie przejściowym w Działdowie, gdzie zginął 5 sierpnia 1941r.[67]

Ks. Skarżyński Bolesław – diecezja płocka, kanonik honorowy kapituły pułtuskiej, proboszcz parafii Zagroba (powiat płocki). Urodzony 16 sierpnia 1867 r. we wsi Krajewo Białe, parafia Zambrów. Święcenia kapłańskie otrzymał w 1889 r. Aresztowany 6 marca 1941 r. w m. Zagroba, przetrzymywany przez noc w kościele w Bielsku, następnego dnia zesłany do obozu przejściowego w Działdowie. Według kartoteki gestapo zmarł 12 sierpnia 1941 r.[68]

Ks. Skierkowski Władysław – diecezja płocka, kanonik honorowy kapituły pułtuskiej, proboszcz parafii w Imielnicy (powiat płocki). Urodzony 12 marca 1886 r. w m. Głuzek parafia Bogusze k. Mławy. Święcenia kapłańskie otrzymał 23 kwietnia 1912 r. Aresztowany 6 marca 1941 r. W obozie przejściowym w Działdowie przebywał od 7 marca 1941 r. Według kartoteki gestapo zmarł 12 sierpnia 1941 r. na zapalenie płuc.[69]

Ks. Sobociński Józef – diecezja płocka, proboszcz parafii Sikórz, powiat i dekanat płocki. Urodzony 4 października 1891 r. w m. Skępe. Święcenia kapłańskie otrzymał 19 maja 1923 r. Aresztowany z 6/7 marca 1941r. i uwięziony w Płocku. W obozie przejściowym w Działdowie od 7 marca 1941 r. Według kartoteki obozowej zmarł 20 września 1941 r.[70]

Ks. Stefańczyk Faustyn – diecezja włocławska, profesor liceum im. Piusa X we Włocławku. Urodzony w 1897 r. w m. Dmenin powiat radomszczański. Święcenia kapłańskie otrzymał 17 sierpnia 1919 r. Aresztowany 15 października 1939 r. i uwięziony w kinie „Słońce” we Włocławku. Osadzony w obozach przejściowych: Sprinborn, Hohnebruch od grudnia 1940 r. W obozie przejściowym w Działdowie przebywał od 17 marca 1940 r., gdzie zmarł prawdopodobnie w maju 1940 r.[71]

Ks. Stępkowski Stanisław SDB – wikariusz parafii św. Stanisław Kostki w Płocku. Urodzony 29 grudnia 1903 r. w Aleksandrowie Kujawskim. Śluby zakonne złożył 23 września 1923 r. w Kleczy Dolnej. Święcenia kapłańskie otrzymał w 1933 r. w Krakowie. Aresztowany 17 lutego 1941 r.
i więziony w Płocku, następnie w obozie przejściowym w Działdowie. Zmarł prawdopodobnie 22 sierpnia 1941 r.[72]

Ks. Strojnowski Józef – diecezja płocka, prałat kapituły pułtuskiej, dyrektor Stowarzyszenia Młodzieży Żeńskiej, proboszcz parafii w m. Góra. Urodzony 6 kwietnia 1872 r. w Płońsku. Święcenia kapłańskie otrzymał w 1894 r. Aresztowany 10 marca 1941 r. i osadzony w obozie przejściowym w Działdowie. Zmarł prawdopodobnie 13 czerwca 1941 r. lub, według innych źródeł, 1 września 1941 r.[73]

Ks. Szczepanowski Stanisław lub Dąbrowicz-Szczepanowski Stanisław Feliks – diecezja włocławska, prefekt szkół średnich Włocławek-Glinki. Urodzony 18 września 1901 r. Święcenia kapłańskie otrzymał 29 sierpnia 1926 r. Aresztowany 21 października 1939 r. i osadzony w obozach przejściowych: Rudau (ok. trzech tygodni), Grossmischen k. Królewca. Prawdopodobnie przewieziony do obozu przejściowego w Działdowie, gdzie zginął w kwietniu 1940 r.[74]

Ks. Szczepański Jan – diecezja płocka, proboszcz parafii Giżyce. Urodzony 21 czerwca 1902 r. Święcenia kapłańskie otrzymał w 1928 r. Aresztowany 11 marca 1941 r., uwięziony w Płocku
i osadzony w obozie przejściowym w Działdowie. Zmarł prawdopodobnie w 1941 r. lub 1942 r.[75]

Ks. Szczodrowski Marian SDB – profesor gimnazjum im. Ks. Jana Długosza we Włocławku. Urodzony 22 czerwca 1894 r. w m. Lubichów, powiat starogardzki. Święcenia kapłańskie otrzymał 27 sierpnia 1929 r. w Turynie. Aresztowany 21 października 1939 r. i osadzony w obozach przejściowych: Rudau przez trzy tygodnie, Grossmischen k. Królewca. Prawdopodobnie przewieziony do obozu przejściowego w Działdowie, gdzie zginął w kwietniu 1940 r.[76]

Ks. Szydłowski Jan – diecezja płocka, doktor filozofii i teologii, profesor Seminarium Duchownego w Płocku. Urodzony 7 lutego 1892 r. w m. Stawie parafia Gąbin powiat gostyniński. Święcenia kapłańskie otrzymał 27 czerwca 1915 r. Aresztowany 18 lutego 1941 r. w Płocku, następnie w obozie przejściowym w Działdowie, gdzie zmarł 26 sierpnia 1941 r.[77]

Ks. Szymczyk Józef – diecezja łomżyńska, wikariusz parafii Stawiski koło Kolna. Urodzony 3 października 1914 r. w m. Janówka powiat augustowski. Święcenia kapłańskie otrzymał  30 kwietnia 1939 r. Aresztowany 9 września 1939 r. został osadzony w obozie przejściowym w Działdowie, zmarł w marcu 1940 r.[78]

Ks. Trojańczyk Piotr Aleksander – diecezja płocka, kapelan ss. Magdalenek w Białej, powiat płocki. Urodzony 30 kwietnia 1887 r. w m. Zawady, powiat sochaczewski. Święcenia kapłańskie otrzymał 22 czerwca 1913 r. Aresztowany 7 marca 1941 r., uwięziony w Płocku i zesłany do obozu przejściowego w Działdowie. Zmarł prawdopodobnie w sierpniu 1941 r.[79]

Ks. Walczak Antoni – diecezja płocka, proboszcz parafii w Blichowie, powiat płocki. Urodzony 31 maja 1903 r. w m. Chotom, powiat ciechanowski. Święcenia kapłańskie otrzymał 21 grudnia 1929r. Aresztowany 7 marca 1941 r. i zesłany do obozu przejściowego w Działdowie. Według kartoteki gestapo, zmarł 25 sierpnia 1941 r. na zapalenie opon mózgowych.[80]

Ks. Wądołowski Franciszek – diecezja łomżyńska, magister teologii, kanonik katedralny w Łomży, prałat i wikariusz generalny. Urodzony 8 grudnia 1880 r. w m. Konopki powiat suwalski. Święcenia kapłańskie otrzymał 15 kwietnia 1905 r. Aresztowany 12 września 1939 r. więziony w klasztorze oo. Franciszkanów w Springborn (Stoczek). Osadzony w obozach przejściowych: Hohnebruch k. Królewca od połowy grudnia 1939 r. Od 17 marca 1940 r. w obozie przejściowym w Działdowie, gdzie zmarł w maju 1940 r.[81]

Bp Wetmański Leon – diecezja płocka, błogosławiony, sufragan płocki. Urodzony 10 kwietnia 1886 r. w Żurominie, powiat sierpecki. Święcenia kapłańskie otrzymał 23 czerwca 1912 r. Nominowany na sufragana płockiego 19 grudnia 1927 r. (kościół tytularny w Kamako, Armenia), konsekrowany na biskupa 22 kwietnia 1928 r. Aresztowany po raz pierwszy 10 listopada 1939 r. i uwięziony w Płocku. Zwolniony i ponownie aresztowany 28 lutego 1940 r. i internowany w Słupnie. 7 marca 1941 r. przewieziony do obozu przejściowego w Działdowie, gdzie według kartoteki gestapo, zmarł 10 października 1941 r.[82] Beatyfikowany 13 czerwca 1999 r. w Warszawie.

Ks. Więckowski Antoni – diecezja płocka, kapelan rezerwy Wojska Polskiego, proboszcz parafii Zakroczym. Urodzony 20 października 1902 r. w m. Grodziec, powiat płoński. Święcenia kapłańskie otrzymał 21 grudnia 1929 r. Aresztowany 24 listopada 1940 r., uwięziony w Nowym Dworze, od 9 stycznia 1941 r. w obozie przejściowym w Działdowie. Zmarł 19 stycznia 1940 r.[83]

Ks. Wilkowski Adam – diecezja płocka, proboszcz parafii Bądkowo, powiat płocki, dekanat dobrzyński n. Wisłą. Urodzony 2 października 1897 r. w m. Kozarze, parafia Kuczyn. Święcenia kapłańskie otrzymał 11 kwietnia 1925 r. Aresztowany w nocy z 6/7 marca 1941 r., uwięziony w Płocku, od 7 marca 1941 r. w obozie przejściowym w Działdowie.[84]

Ks. Wiloch Jan Ludwik – diecezja płocka, proboszcz parafii Łętowo, powiat płocki. Urodzony 3 sierpnia 1886 r. w Płocku. Święcenia kapłańskie otrzymał 24 czerwca 1909 r. Aresztowany 6 marca 1941 r., uwięziony w Bodzanowie, od 7 marca 1941 r. w obozie przejściowym w Działdowie, gdzie zmarł 16 sierpnia 1941 r.[85]

Ks. Wiśniewski Eugeniusz – diecezja płocka, proboszcz parafii Ciachcin, powiat płocki. Urodzony w 1894 r., święcenia kapłańskie otrzymał w 1920 r. Aresztowany 6 marca 1941 r. W obozie przejściowym w Działdowie przebywał od 7 marca 1941 r. Zmarł 14 sierpnia 1941 r.[86]

S. Włodarska Anna (Klemensa) Służebniczka z Mariówki-CSSBMVI – dom zakonny w Rokiciu powiat płocki. Urodzona 6 sierpnia 1880 r. koło Ciechanowa. Śluby zakonne złożyła 17 maja 1911 r. Aresztowana 10 marca 1941 r. w m. Rokicie. Więziona w obozie przejściowym w Działdowie, gdzie zmarła 15 marca 1941 r.[87]

Ks. Zaleski Adam – diecezja płocka, magister filozofii, kanonik honorowy katedry płockiej, profesor Seminarium Duchownego w Płocku, kapelan abp. Nowowiejskiego. Urodzony 18 października 1899 r. w m. Czemno powiat gostyniński. Święcenia kapłańskie otrzymał 6 czerwca 1926 r. Aresztowany 2 czerwca 1940 r. i będąc kapelanem biskupa płockiego dzielił jego los. Od 7 marca 1941 r. więziony w obozie przejściowym w Działdowie, gdzie zginął 8 grudnia 1941 r.[88]

Ks. Zalewski Julian – diecezja płocka, proboszcz parafii Bulkowo i Polichno, powiat płocki, dekanat Wyszogród. Urodzony 13 października 1870 r. w m. Nur. Święcenia kapłańskie otrzymał w 1894 r. Aresztowany 6 marca 1941 r., przetrzymywany przez noc w kościele w Bodzanowie, zesłany do obozu przejściowego w Działdowie, zmarł w 1941 r.[89]

O. Załoga Eugeniusz (Czesław) CP – dom zakonny w Przasnyszu. Urodzony 15 września 1914 r., święcenia kapłańskie otrzymał 3 lipca 1938 r. Aresztowany 2 kwietnia 1941 r. w Przasnyszu, więziony w obozie przejściowym w Działdowie, gdzie zginął 5 sierpnia 1941 r.[90]

Ks. Zaremba Jan – diecezja płocka, proboszcz parafii Sobowo, powiat płocki, dekanat Dobrzyń n. Wisłą. Urodzony 22 kwietnia 1876 r. w m. Dąbrowa – Dołęgi k. Wysokie Mazowieckie. Święcenia kapłańskie otrzymał 1 czerwca 1901 r. w Warszawie. Aresztowany 6 marca 1941 r. doprowadzony na posterunek policji w m. Brudzeń, przez noc przetrzymywany w kościele bądkowskim. Od 7 marca 1941 r. w obozie przejściowym w Działdowie, zmarł 2 maja 1941 r.[91]

Br. Zawadzki Adam – elektromechanik, dom zakonny w Jaciążku. Urodzony 24 grudnia 1906 r. w Warszawie. Śluby zakonne złożył 1 sierpnia 1936 r. w Czerwińsku. Aresztowany we wrześniu 1941 r. we wsi Podoś k. Jaciążka, więziony w obozie przejściowym w Działdowie, gdzie zmarł
4 września 1941 r. (prawdopodobnie rozstrzelany).[92]

Ks. Zawidzki Jan – diecezja płocka, kanonik honorowy kapituły pułtuskiej, proboszcz parafii Staroźreby, powiat i dekanat płocki. Urodzony 3 czerwca 1889 r. w m. Kowale powiat płoński. Święcenia kapłańskie otrzymał 22 czerwca 1913 r. Aresztowany 6 marca 1941 r. w Staroźrebach, zesłany do obozu przejściowego w Działdowie, zmarł 18 sierpnia 1941 r. na tyfus.[93]

Ks. Żołędziowski Kazimierz – archidiecezja warszawska, wikariusz w parafii Młodzieszyn. Urodzony 19 listopada 1892 r. lub 24 stycznia 1889 r. Święcenia kapłańskie otrzymał w 1928 r. Aresztowany 11 marca 1941 r., uwięziony w Płocku, następnie w obozie przejściowym w Działdowie, gdzie zmarł. Dokładna data śmierci nie jest znana.[94]

Opracował: Andrzej Rutecki


[1] W. Jacewicz, J. Woś, Martyrologium polskiego duchowieństwa…, t. 4, z. 2, s. 281.

[2] W. Jacewicz, J. Woś, Martyrologium polskiego duchowieństwa…, t. 6, z. 4, s. 518.

[3] W. Jacewicz, J. Woś, Martyrologium polskiego duchowieństwa…, t. 9, z. 5, s. 131 – 132.

[4] W. Jacewicz, J. Woś, Martyrologium polskiego duchowieństwa…, t. 4, z. 2, s. 282.

[5] W. Jacewicz, J. Woś, Martyrologium polskiego duchowieństwa…, t. 4, z. 2, s. 349.

[6] W. Jacewicz, J. Woś, Martyrologium polskiego duchowieństwa…, t. 4, z. 2, s. 284.

[7] W. Jacewicz, J. Woś, Martyrologium polskiego duchowieństwa…, t. 4, z. 2, s. 284.

[8] W. Jacewicz, J. Woś, Martyrologium polskiego duchowieństwa…, t. 9, z. 5, s. 383.

[9] W. Jacewicz, J. Woś, Martyrologium polskiego duchowieństwa…, t. 6, z. 4, s. 444.

[10] W. Jacewicz, J. Woś, Martyrologium polskiego duchowieństwa…, t. 4, z. 2, s. 176.

[11] W. Jacewicz, J. Woś, Martyrologium polskiego duchowieństwa…, t. 4, z. 2, s. 288.

[12] W. Jacewicz, J. Woś, Martyrologium polskiego duchowieństwa…, t. 4, z. 2, s. 293 – 294.

[13] W. Jacewicz, J. Woś, Martyrologium polskiego duchowieństwa…, t. 9, z. 5, s. 385.

[14] W. Jacewicz, J. Woś, Martyrologium polskiego duchowieństwa…, t. 4, z. 2, s. 295 – 296.

[15] W. Jacewicz, J. Woś, Martyrologium polskiego duchowieństwa…, t. 4, z. 2, s. 338.

[16] W. Jacewicz, J. Woś, Martyrologium polskiego duchowieństwa…, t. 6, z. 4, s. 460.

[17] W. Jacewicz, J. Woś, Martyrologium polskiego duchowieństwa…, t. 4, z. 2, s. 302.

[18] W. Jacewicz, J. Woś, Martyrologium polskiego duchowieństwa…, t. 9, z. 5, s. 138

[19] W. Jacewicz, J. Woś, Martyrologium polskiego duchowieństwa…, t. 6, z. 4, s. 464.

[20] W. Jacewicz, J. Woś, Martyrologium polskiego duchowieństwa…, t. 6, z. 4, s. 465.

[21] W. Jacewicz, J. Woś, Martyrologium polskiego duchowieństwa…, t. 4, z. 2, s. 304.

[22] W. Jacewicz, J. Woś, Martyrologium polskiego duchowieństwa…, t. 4, z. 2, s. 178.

[23] W. Jacewicz, J. Woś, Martyrologium polskiego duchowieństwa…, t. 4, z. 2, s. 304.

[24] W. Jacewicz, J. Woś, Martyrologium polskiego duchowieństwa…, t. 4, z. 2, s. 304.

[25] W. Jacewicz, J. Woś, Martyrologium polskiego duchowieństwa…, t. 9, z. 5, s. 630.

[26] W. Jacewicz, J. Woś, Martyrologium polskiego duchowieństwa…, t. 4, z. 2, s. 305.

[27] W. Jacewicz, J. Woś, Martyrologium polskiego duchowieństwa…, t. 9, z. 5, s. 501.

[28] W. Jacewicz, J. Woś, Martyrologium polskiego duchowieństwa…, t. 9, z. 5, s. 233.

[29] W. Jacewicz, J. Woś, Martyrologium polskiego duchowieństwa…, t. 4, z. 2, s. 305.

[30] W. Jacewicz, J. Woś, Martyrologium polskiego duchowieństwa…, t. 4, z. 2, s. 306.

[31] W. Jacewicz, J. Woś, Martyrologium polskiego duchowieństwa…, t. 4, z. 2, s. 306.

[32] W. Jacewicz, J. Woś, Martyrologium polskiego duchowieństwa…, t. 6, z. 4, s. 471.

[33] W. Jacewicz, J. Woś, Martyrologium polskiego duchowieństwa…, t. 4, z. 2, s. 179.

[34] W. Jacewicz, J. Woś, Martyrologium polskiego duchowieństwa…, t. 4, z. 2, s. 308.

[35] W. Jacewicz, J. Woś, Martyrologium polskiego duchowieństwa…, t. 9, z. 5, s. 142.

[36] W. Jacewicz, J. Woś, Martyrologium polskiego duchowieństwa…, t. 9, z. 5, s. 179.

[37] W. Jacewicz, J. Woś, Martyrologium polskiego duchowieństwa…, t. 4, z. 2, s. 309.

[38] W. Jacewicz, J. Woś, Martyrologium polskiego duchowieństwa…, t. 4, z. 2, s. 309.

[39] W. Jacewicz, J. Woś, Martyrologium polskiego duchowieństwa…, t. 4, z. 2, s. 180.

[40] W. Jacewicz, J. Woś, Martyrologium polskiego duchowieństwa…, t. 9, z. 5, s. 144.

[41] W. Jacewicz, J. Woś, Martyrologium polskiego duchowieństwa…, t. 4, z. 2, s. 311.

[42] W. Jacewicz, J. Woś, Martyrologium polskiego duchowieństwa…, t. 4, z. 2, s. 311.

[43] W. Jacewicz, J. Woś, Martyrologium polskiego duchowieństwa…, t. 6, z. 4, s. 479.

[44] W. Jacewicz, J. Woś, Martyrologium polskiego duchowieństwa…, t. 4, z. 2, s. 313.

[45] W. Jacewicz, J. Woś, Martyrologium polskiego duchowieństwa…, t. 4, z. 2, s. 314 – 315.

[46] W. Jacewicz, J. Woś, Martyrologium polskiego duchowieństwa…, t. 4, z. 2, s. 365.

[47] W. Jacewicz, J. Woś, Martyrologium polskiego duchowieństwa…, t. 4, z. 2, s. 482.

[48] W. Jacewicz, J. Woś, Martyrologium polskiego duchowieństwa…, t. 4, z. 2, s. 315.

[49] W. Jacewicz, J. Woś, Martyrologium polskiego duchowieństwa…, t. 4, z. 2, s. 315.

[50] W. Jacewicz, J. Woś, Martyrologium polskiego duchowieństwa…, t. 4, z. 2, s. 278.

[51] W. Jacewicz, J. Woś, Martyrologium polskiego duchowieństwa…, t. 4, z. 2, s. 316 – 317.

[52] W. Jacewicz, J. Woś, Martyrologium polskiego duchowieństwa…, t. 9, z. 5, s. 384.

[53] W. Jacewicz, J. Woś, Martyrologium polskiego duchowieństwa…, t. 6, z. 4, s. 488.

[54] W. Jacewicz, J. Woś, Martyrologium polskiego duchowieństwa…, t. 4, z. 2, s. 200.

[55] W. Jacewicz, J. Woś, Martyrologium polskiego duchowieństwa…, t. 6, z. 4, s. 524.

[56] W. Jacewicz, J. Woś, Martyrologium polskiego duchowieństwa…, t. 9, z. 5, s. 151.

[57] W. Jacewicz, J. Woś, Martyrologium polskiego duchowieństwa…, t. 4, z. 2, s. 318.

[58] W. Jacewicz, J. Woś, Martyrologium polskiego duchowieństwa…, t. 4, z. 2, s. 185.

[59] W. Jacewicz, J. Woś, Martyrologium polskiego duchowieństwa…, t. 4, z. 2, s. 320.

[60] W. Jacewicz, J. Woś, Martyrologium polskiego duchowieństwa…, t. 4, z. 2, s. 321.

[61] W. Jacewicz, J. Woś, Martyrologium polskiego duchowieństwa…, t. 4, z. 2, s. 186.

[62] W. Jacewicz, J. Woś, Martyrologium polskiego duchowieństwa…, t. 9, z. 5, s. 384.

[63] W. Jacewicz, J. Woś, Martyrologium polskiego duchowieństwa…, t. 4, z. 2, s. 186.

[64] W. Jacewicz, J. Woś, Martyrologium polskiego duchowieństwa…, t. 4, z. 2, s. 322.

[65] W. Jacewicz, J. Woś, Martyrologium polskiego duchowieństwa…, t. 4, z. 2, s. 372.

[66] W. Jacewicz, J. Woś, Martyrologium polskiego duchowieństwa…, t. 4, z. 2, s. 322.

[67] W. Jacewicz, J. Woś, Martyrologium polskiego duchowieństwa…, t. 9, z. 5, s. 385.

[68] W. Jacewicz, J. Woś, Martyrologium polskiego duchowieństwa…, t. 4, z. 2, s. 323.

[69] W. Jacewicz, J. Woś, Martyrologium polskiego duchowieństwa…, t. 4, z. 2, s. 323.

[70] W. Jacewicz, J. Woś, Martyrologium polskiego duchowieństwa…, t. 4, z. 2, s. 324.

[71] W. Jacewicz, J. Woś, Martyrologium polskiego duchowieństwa…, t. 6, z. 4, s. 501.

[72] W. Jacewicz, J. Woś, Martyrologium polskiego duchowieństwa…, t. 9, z. 5, s. 154.

[73] W. Jacewicz, J. Woś, Martyrologium polskiego duchowieństwa…, t. 4, z. 2, s. 325.

[74] W. Jacewicz, J. Woś, Martyrologium polskiego duchowieństwa…, t. 6, z. 4, s. 503.

[75] W. Jacewicz, J. Woś, Martyrologium polskiego duchowieństwa…, t. 4, z. 2, s. 377.

[76] W. Jacewicz, J. Woś, Martyrologium polskiego duchowieństwa…, t. 6, z. 4, s. 503.

[77] W. Jacewicz, J. Woś, Martyrologium polskiego duchowieństwa…, t. 4, z. 2, s. 327.

[78] W. Jacewicz, J. Woś, Martyrologium polskiego duchowieństwa…, t. 4, z. 2, s. 196.

[79] W. Jacewicz, J. Woś, Martyrologium polskiego duchowieństwa…, t. 4, z. 2, s. 328.

[80] W. Jacewicz, J. Woś, Martyrologium polskiego duchowieństwa…, t. 4, z. 2, s. 329.

[81] W. Jacewicz, J. Woś, Martyrologium polskiego duchowieństwa…, t. 4, z. 2, s. 197.

[82] W. Jacewicz, J. Woś, Martyrologium polskiego duchowieństwa…, t. 4, z. 2, s. 280.

[83] W. Jacewicz, J. Woś, Martyrologium polskiego duchowieństwa…, t. 4, z. 2, s. 330

[84] W. Jacewicz, J. Woś, Martyrologium polskiego duchowieństwa…, t. 4, z. 2, s. 331.

[85] W. Jacewicz, J. Woś, Martyrologium polskiego duchowieństwa…, t. 4, z. 2, s. 331.

[86] W. Jacewicz, J. Woś, Martyrologium polskiego duchowieństwa…, t. 4, z. 2, s. 331.

[87] W. Jacewicz, J. Woś, Martyrologium polskiego duchowieństwa…, t. 9, z. 5, s. 633.

[88] W. Jacewicz, J. Woś, Martyrologium polskiego duchowieństwa…, t. 4, z. 2, s. 332 – 333.

[89] W. Jacewicz, J. Woś, Martyrologium polskiego duchowieństwa…, t. 4, z. 2, s. 333.

[90] W. Jacewicz, J. Woś, Martyrologium polskiego duchowieństwa…, t. 9, z. 5, s. 384.

[91] W. Jacewicz, J. Woś, Martyrologium polskiego duchowieństwa…, t. 4, z. 2, s. 334.

[92] W. Jacewicz, J. Woś, Martyrologium polskiego duchowieństwa…, t. 9, z. 5, s. 175.

[93] W. Jacewicz, J. Woś, Martyrologium polskiego duchowieństwa…, t. 4, z. 2, s. 334.

[94] W. Jacewicz, J. Woś, Martyrologium polskiego duchowieństwa…, t. 4, z. 2, s. 382.

Napisz do nas