„Patriotyzm oznacza umiłowanie tego, co ojczyste: umiłowanie historii, tradycji, języka (…). Jest to miłość, która obejmuje również dzieła rodaków i owoce ich geniuszu.(…) Nasze dzieje uczą, że Polacy byli zawsze zdolni do wielkich ofiar dla zachowania tego dobra albo też dla jej odzyskania.”

św. Jan Paweł II

O nas

Stowarzyszenie Odnowy Chrześcijańskiej „Pamięć i Tożsamość” zostało zawiązane 25 marca 2016 r.

Jego pomysłodawcą, jednym z współzałożycieli,
a następnie prezesem został Zenon Gajewski.

Stowarzyszenie zostało wpisane do ewidencji stowarzyszeń zwykłych prowadzonych przez Starostę Działdowskiego pod nr Or.III.5050‒25/16. Głównymi celami statutowymi stowarzyszenia są: edukacja historyczna, pielęgnowanie tradycji, kultury polskiej i patriotyzmu, propagowanie wartości chrześcijańskich oraz wspieranie inicjatyw Mających na celu utworzenie miejsca Pamięci Narodowej na terenie dawnego niemieckiego obozu Soldau oraz Obozu Nakazowo-Rozdzielczego NKWD.

Powyższe cele statutowe realizowane są na dwóch płaszczyznach.

Pierwszą z nich jest autorski program edukacji historycznej pod nazwą:
„Z Historią na TY” oraz projekt „Od koszar przez obóz do Miejsca Pamięci Narodowej”, którego koordynatorem jest Andrzej Rutecki – wiceprezes stowarzyszenia.

Współpraca

Wspomóż nasze działania

Dane do przelewu darowizn:

Stowarzyszenie Odnowy Chrześcijańskiej „Pamięć i Tożsamość” w Działdowie ul. Zamkowa 6, 13-200 Działdowo Bank: BNP Paribas Bank Polska S.A

Nr konta:
62 1600 1462 1884 0908 8000 0001

Jesteśmy organizacją non-profit.

Wszelkie pozyskane środki finansowe: darowizny, składki członkowskie przeznaczone są na zadania statutowe. Jeśli możesz wspomóc Stowarzyszenie– przelej dowolną kwotę na poniżej wskazane konto. Liczy się każda złotówka. My działamy na rzecz Stowarzyszenia społecznie.

Napisz do nas