Męczennicy znakiem pokoju.

27 lis

Ruszamy z kolejnym projektem. W przyszłym roku będziemy obchodzić 25. rocznicę wyniesienia na ołtarze 108 męczenników II wojny światowej oraz ks. Stefana Wincentego Frelichowskiego. Okazją do spotkań jest również 25. rocznica VII pielgrzymki Jana Pawła II do Polski.

Ludzie pokoju godni są imienia synów Bożych” mówił Jan Paweł II podczas homilii beatyfikacyjnej ks. Stefana Frelichowskiego. Męczennicy obozów koncentracyjnych wprowadzali pokój między braćmi-więźniami, którzy cierpieli męki z rąk niemieckiego okupanta. Ci ludzie pokoju są wielkim darem dla Polski i Kościoła. Byli nimi bez wątpienia biskupi płoccy: A. Nowowiejski, L. Wetmański, ks. Frelichowski, s. Maria Teresa Kowalska, Marianna Biernacka, o. A. Kopaliński, s. A. Kotkowska czy Natalia Tułasiewicz.

Projekt realizowany przez Stowarzyszenie Pamięć i Tożsamość

Termin oraz tematy prelekcji mogą ulec zmianie. O wszystkich informacjach będziemy informowali na bieżąco.

Napisz do nas