Prezes IPN wręczył medale Reipublicae Memoriae Meritum

12 maj

10 maja 2023 r. w Warszawie prezes Instytutu Pamięci Narodowej dr Karol Nawrocki wręczył Zenonowi Gajewskiemu i Andrzejowi Ruteckiemu – członkom Stowarzyszenia Odnowy Chrześcijańskiej „Pamięć i Tożsamość” w Działdowie – Medale Reipublicae Memoriae Meritum. Głównymi zadaniami stowarzyszenia są edukacja historyczna i godne upamiętnienie więźniów i ofiar niemieckiego obozu Soldau w Działdowie.

Medalem Reipublicae Memoriae Meritum Instytut Pamięci Narodowej honoruje tych, którzy działają na rzecz trwałego upamiętniania wydarzeń i postaci z historii Narodu Polskiego w latach 1917–1990 oraz wspierają IPN w działalności edukacyjnej, naukowej i wydawniczej. 

Zenon Gajewski, uhonorowany srebrnym medalem, jest prezesem Stowarzyszenia Odnowy Chrześcijańskiej „Pamięć i Tożsamość” w Działdowie, działającego od 25 marca 2016 r. Prowadzi działalność edukacyjną, szczególnie skierowaną do młodzieży szkolnej. Jest autorem programu stowarzyszenia „Z historią na Ty” dla młodzieży z powiatu działdowskiego. Dzięki jego zaangażowaniu projekt ten na stałe wpisał się w program nauczania szkolnego w Działdowie. Zenon Gajewski jest także radnym rady miasta, nieprzerwanie od 2010 r. Angażuje się w sprawy kulturalne i edukacyjne. Dzięki jego zaangażowaniu i solidnej pracy przywracana jest pamięć o ofiarach i więźniach niemieckiego i sowieckiego obozu w Działdowie w kraju i poza jego granicami.

Andrzej Rutecki, odznaczony brązowym Medalem Reipublicae Memoriae Meritum, jest wiceprezesem Stowarzyszenia Odnowy Chrześcijańskiej „Pamięć i Tożsamość”, zaangażowanym w upamiętnienie więźniów i ofiar niemieckiego i sowieckiego okupanta na ziemi działdowskiej. Jest współautorem dwóch publikacji o niemieckim obozie w Działdowie: „Niemieckie i sowieckie zbrodnie na ziemi działdowskiej” (wyd. Olsztyn 2022) oraz „Świadkowie prawdy. Duchowni katoliccy w niemieckim obozie Soldau w Działdowie” (wyd. Działdowo 2021), współautorem wystawy edukacyjnej ,„Martyrologium polskiego duchowieństwa katolickiego pod niemiecką okupacją 1939–1945” (wyd. Działdowo 2022), głównym koordynatorem konferencji poświęconych duchowieństwu katolickiego w niemieckim obozie Soldau, a także współtwórcą filmu ,,Soldau. Miasto na pograniczu śmierci” w reżyserii Marii Cegiełki (2018).

Źródło: IPN (https://ipn.gov.pl/pl/aktualnosci/184626,Czlonkowie-Stowarzyszenia-Odnowy-Chrzescijanskiej-Pamiec-i-Tozsamoscw-Dzialdowie.html)

Zdjęcia: Mikołaj Bujak (IPN)

Napisz do nas