dr Anna Jagodzińska w Przasnyszu

24 kwi

W dniu 23 kwietnia, w Muzeum Historycznym w Przasnyszu obył się wykład dr Anny Jagodzińskiej pt. „Martyrologium polskiego duchowieństwa w latach niemieckiej okupacji (1939-1945). By nie zapomnieć i nigdy więcej.

Licznie przybyli goście mieli możliwość poznania badań nad męczeństwem duchownych podczas II Wojny Światowej. Przedstawiony został obraz działalności nazistów, którzy na terenie Niemiec oraz krajów okupowanych zakładali obozy o różnej wielkości i reżimie, gdzie w sposób najbardziej wyrafinowany widoczna była nienawiść wobec wiary. Podczas spotkania zebrana w muzeum publiczność chętnie wchodziła w dialog z gościem, zadawała pytania, dzieliła się swoimi przemyśleniami.

Dziękujemy państwu za tak liczną obecność ! Organizatorami spotkania byli : Muzeum Historyczne w Przasnyszu, Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Przasnyskiej, Stowarzyszenie Pamięć i Tożsamość.

Tekst i zdjęcia dzięki uprzejmości Muzeum Historyczne w Przasnyszu

Napisz do nas