Nil desperandum !

24 lut

Nie rozpaczajcie !

Dzisiaj mija 70 rocznica śmierci gen. Augusta Emila Fieldorfa ps. „Nil”.

24 lutego 1953 roku o godz. 15:00, po sfingowanym procesie, w więzieniu mokotowskim, został stracony gen. August Emil Fieldorf ps. „Nil”. Nie wystarczyło zabić generała „Nila”. Trzeba go było jeszcze w chwili śmierci upokorzyć, bo nie umierał jak oficer, od kuli przed plutonem egzekucyjnym, lecz na szubienicy, jak pospolity przestępca.

Był organizatorem i szefem Kedywu (Kierownictwa Dywersji Komendy Głównej Armii Krajowej), jednym z najbardziej zasłużonych żołnierzy Armii Krajowej i polskiego podziemia niepodległościowego, żołnierzem Legionów Józefa Piłsudskiego.

Generał „Nil” został skazany na śmierć, gdyż odmówił współpracy z Urzędem Bezpieczeństwa. W ostatniej rozmowie z żoną powiedział: „Czy wiesz, dlaczego mnie skazali❔ Bo odmówiłem współpracy z nimi. Pamiętaj, żebyś nie prosiła ich o łaskę. Zabraniam tego”.

W roku 1940 „Nil” wracał z Zachodu do okupowanej Polski. To wtedy przyjął swój niepowtarzalny pseudonim „Nil”. Nil desperandum (Horacy)! Nie rozpaczajcie! Był natchnieniem dla żołnierzy AK i jest natchnieniem dla nas. Nil desperandum.

Napisz do nas