Konferencja stowarzyszenia

19 wrz

10 października 2022 r., w rocznicę męczeńskiej śmierci bł. bp. Leona Wetmańskiego, zapraszamy na konferencję pt. „Budowanie tożsamości narodowej poprzez politykę historyczną.”

Konferencja odbędzie się w PD CKU, ul. Polna 11 A, 13-200 Działdowo, o godz. 10:30. Konferencja ma charakter zamknięty, wstęp tylko na zaproszenie.
Aby zapisać się konferencję wystarczy wypełnić FORMULARZ lub wysłać wiadomość na adres e-mail: stowarzyszenie.dzialdowo@gmail.com

Polityka historyczna:

zwana inaczej polityką pamięci to widoczny element budowy państwa polskiego w przestrzeni międzynarodowej oraz element wychowania kolejnych pokoleń Polaków.  Polityka historyczna to również promowanie wzorców obywatelskich, upowszechnianie wiedzy historycznej i znajomości dziedzictwa kulturowego oraz kształtowanie twórczych, odpowiedzialnych i świadomych własnej tożsamości obywateli. Polityka historyczna może być realizowane na wielu płaszczyznach m.in.: poprzez badania naukowe, programy edukacyjno-wychowawcze (stowarzyszenie prowadzi taki program pt. „Z Historią na TY” od 2016 r.), tworzenie instytucji wyspecjalizowanych, takich jak muzea czy izby pamięci, stworzenie lub rozszerzanie kalendarza świąt państwowych, wojewódzkich, powiatowych, miejskich czy też tworzenie produktów medialnych np.: filmy edukacyjne, gry edukacyjne czy portale internetowe.

PROGRAM KONFERENCJI:

10:00 – 10:30
Rejestracja uczestników

10:30 – 10:45
Otwarcie konferencji, wprowadzenie i przywitanie zaproszony gości
Andrzej Rutecki – Wiceprezes Stowarzyszenia „Pamięć i Tożsamość”

10:45 – 11:30
Wystąpienia okolicznościowe zaproszonych gości

11:30 – 12:00
„Czym jest i  czemu powinna służyć polityka historyczna?”
prof. zw. dr hab. Wojciech Polak – UMK w Toruniu, wiceprzewodniczący Kolegium Instytutu Pamięci Narodowej

12:00 – 12:30
„Wyzwania polskiej polityki historycznej.
Od ojkofobii do polityki resortowej.”
prof. zw. dr hab. Wiesław Jan Wysocki – Instytut Historii UKSW w Warszawie, Prezes Instytutu Józefa Piłsudskiego w Warszawie

12:30 – 12:45
Przerwa kawowa

12:45 – 13:15
„Odpowiedzialność karna a reparacje.”
Maciej Mikołajczyk – prawnik obojga praw (świeckiego i kanonicznego) doktorant, działacz społeczny, dyrektor PSSE w Iławie

13:15 – 13:45
„Bóg, Honor i Ojczyzna.”
Adam Bujak – artysta fotografik, członek kapituły Orderu Orła Białego

13:45 – 14:45
„Tradycje polskiej wolności i ich współczesne znaczenie.”
prof. zw. dr hab. Andrzej Nowak – Instytut historii UJ w Krakowie, Instytut Historii PAN, autor monumentalnego dzieła
pt. „Dzieje Polski”

14:45 – zamknięcie konferencji

Notki biograficzne prelegentów:

Serdecznie dziękujemy Andrzej Śliwka – Wiceminister Aktywów Państwowych za okazane wsparcie i za zaufanie. 🤝💪🇵🇱

Patronat Honorowy nad wydarzeniem objęli:

Wiceprezes Rady Ministrów, Minister Obrony Narodowej Mariusz Błaszczak

Wiceprezes Rady Ministrów, Minister Aktywów Państwowych Jacek Sasin

Minister Edukacji i Nauki prof. Przemysław Czarnek

Poseł na Sejm RP Zbigniew Babalski

Senator RP Bogusława Orzechowska

Prezes Instytut Pamięci Narodowej dr Karol Nawrocki

Patronat Medialny:

Sponsorzy wydarzenia:

Fundacja PKO BP

Totalizator Sportowy

Napisz do nas