Święto Patronów Działdowa

11 cze

12 czerwca 2010 r. po raz pierwszy obchodziliśmy święto Patronów Miasta Działdowo. Św. Katarzyna Aleksandryjska oraz Błogosławieni: Arcybiskup Antoni Julian Nowowiejski i Biskup Leon Wetmański zostali ogłoszeni patronami Działdowa. Rada Miasta Działdowo w dniu 29 października 2009 roku podjęła Uchwałę Nr XXIX/306/09 w sprawie ustanowienia patronów Gminy-Miasto Działdowo. Przewodniczącą Rady Miasta Działdowo była Pani Teresa Bartkowska-Furtak, a burmistrzem Miasta był Pan Bronisław Mazurkiewicz.

W uzasadnieniu (Burmistrza Bronisława Mazurkiewicza) do uchwały Rady Miasta z dnia 29 października 2009 r. czytamy:

„ Cała Trójka [ św. Katarzyna Aleksandryjska, bł. abp. Antoni Julian Nowowiejski i bp. Leon Wetamński przypis A.R.] obranych Patronów dla Gminy-Miasto Działdowo to żarliwi chrześcijanie. Oddali życie za wiarę. To męczennicy. Arcybiskup Antoni Julian Nowowiejski i Biskup Leon Wetmański, to męczennicy działdowscy; … Sponiewierani przez barbarzyńców niemieckich, po kilkumiesięcznych katuszach wraz z dwudziestu kilku kapłanami…” zostali zamordowani w obozie karnym w Działdowie w 1941 r. To wielcy patrioci – oddali życie również za ojczyznę, potwierdzając, iż Kościół Katolicki w Polsce był nierozerwalnie związany z losami narodu. Obrani Patroni, bez wątpienia stali się obecni w naszym życiu społecznym i prywatnym. Cieszą się coraz większym kultem i czcią, są związani z naszymi dziejami.”
– Obierani patroni są godni tego, aby dostąpić tego zaszczytu, są godni również tego, aby byli czczeni i szanowani przez wszystkich!”

Podczas tamtej sesji głos zabrał ks. kan. Marian Ofiara, który stwierdził:

„Postać błogosławionych abp. Antoniego Juliana Nowowiejskiego, bp. Leona Wetmańskiego i św. Katarzyny została przedstawiona (…) bardzo wyczerpująco i pięknie. To wszystko zostało uzasadnione w sposób mistrzowski i myślę, że ta uchwała rady wpisuje się do katalogu kolejnych bardzo dobrych uchwał, podjętych przez tę Radę. Jestem za to ogromnie wdzięczny. Jest to także wydarzenie miary historycznej.”
Napisz do nas