Konferencja historyczna i upamiętnienie

24 maj

Zapraszamy na obchody 81. rocznicy śmierci Błogosławionych Męczenników Działdowskich: abp. Antoniego Juliana Nowowiejskiego, bp. Leona Wetmańskiego i s. Marii Teresy Kowalskiej, które odbędą się 27 i 28 maja 2022r. w Działdowie.


27 maja 2022r.
Konferencja historyczna pt.: „To nie była wojna, to była zbrodnia. Polska pod niemiecką i sowiecką okupacją.”

(transmisja wydarzenia on-line przez portal MojeDziałdowo.pl i na stronach organizatorów)

Czas trwania: 11:00 – 14:00
Miejsce: Muzeum Pogranicza w Działdowie, ul. Zamkowa 12

Otwarcie konferencji i przywitanie zaproszonych gości – Patryk Kozłowski, Dyrektor Muzeum Pogranicza w Działdowie

1.dr Witold Wybult – „Urodziłem się w niewoli i w niewoli umrzeć muszę” – życie, posługa i męczeństwo abp. A. J. Nowowiejskiego, Biskupa Płockiego (1908-1941).

2.dr Jan Hlebowicz – Między „traumą obozu” a „potrzebą stabilizacji”. Duchowni katoliccy – byli więźniowie niemieckich obozów koncentracyjnych w ruchu księży „patriotów” (na przykładzie Okręgowej Komisji Księży województwa gdańskiego 1949-1956).

3.dr Adam Matyszewski – „Błogosławiony abp. Antoni Julian Nowowiejski nauczyciel patriotyzmu.”

4.ks. dr Robert Ogrodnik – „Lux in tenebris lucet” Rzecz o bł. s. Marii Teresie Kowalskiej.

5.Krzysztof Filip – Obóz filtracyjny NKWD w Działdowie w świetle materiałów śledczych OKŚZpNP w Gdańsku. Na przykładzie losów osób deportowanych z powiatu starogardzkiego na Pomorzu Gdańskim.

6.Bartosz Januszewski – „Należy zezwolić jedynie na szkoły podstawowe…”. Eksterminacja przedstawicieli polskiej nauki i szkolnictwa wyższego w latach 1939–1945 (wybrane przykłady).


28 maja 2022r.

Msza Św. na terenie obozu Soldau w Działdowie;

Złożenie wieńców pod pomnikiem-obeliskiem, uroczystości poprowadzi
kpt. Łukasz Węglewski z Wojskowego Centrum Rekrutacji w Olsztynie.


Asystę wojskową i poczet flagowy wystawi 9. Batalion Dowodzenia
w Olsztynie.(transmisja wydarzenia on-line przez portal Moje Działdowo i na stronach organizatorów)

Wydarzenie towarzyszące (28.05.2022):
Delegacje organizatorów złożą wiązanki kwiatów w miejscach martyrologii
na terenie powiatu działdowskiego.

Napisz do nas