Godzina wspólnego wyzwolenia już wybiła.


Powstanie 1863.

Skąd biorą się powstania? Z położenia, z upadku. Powstajemy, żeby się podnieść. Powstajemy, kiedy sytuacja jest nie do zniesienia. Odruch powstania wiąże się z poczuciem poniżenia, zniewolenia, skrępowania.

            W 1815 roku, kiedy zostało utworzone Królestwo Kongresowe, nastąpił nowy podział ziem Rzeczypospolitej. Ponad 80 procent terytorium przedrozbiorowego Królestwa Polskiego znalazło się pod panowaniem cara, 7 % ziem należało do Prus, a 11 % do Austrii. Czy można było walczyć o polską niepodległość na 7 lub 11 procentach jej historycznego obszaru? Bez Warszawy? Walka o niepodległość musiała się rozstrzygać w takim położeniu między Polską a Rosją.

            Jednym z najważniejszych powstań w ponadtysiącletniej historii Polski jest powstanie styczniowe, które wybuchło w nocy z 22 na 23 stycznia 1863 roku. Stoi ono w centrum polskiej tradycji niepodległościowej. Przeszło dwa lata walk, ponad 1200 stoczonych bitew, ok. 200 tysięcy uczestników.

Ku powstaniu.

            „Nie dawaj nigdy wolności Polakom; utrwal to, co zaczęte i staraj się doprowadzić do końca trudne dzieło zruszczenia [obrusieniia] tego kraju, w niczym nie osłabiając podjętych środków” – taką radę, raczej nakaz pozostawił synowi Aleksandrowi II, car Mikołaj w testamencie spisanym 30 lipca 1835 r.  Car Aleksander II przyjechał do Warszawy po raz pierwszy w 1856 roku. Jego przyjazd rozbudził nadzieję na zmiany po ciężkich rządach cara Mikołaja II. Spodziewano się poszerzenia swobód oraz przyznania wolności. „Żadnych marzeń, panowie, żadnych marzeń” – powiedział do zgromadzonych.  Po tych słowach Polacy oprzytomnieli. W czerwcu 1860 roku odbył się pogrzeb generałowej Sowińskiej – wdowie po bohaterze powstania listopadowego. Przerodził się w manifestację warszawskiej młodzieży. 29 listopada 1860 roku, w trzydziestą rocznicę wybuchu powstania listopadowego – zebrały się rzesze na Mszy Św. na Lesznie u karmelitów. Odśpiewano wówczas zapomnianą pieśń „Boże, coś Polskę” ze słowami „Ojczyznę, wolność, racz nam wrócić Panie…” oraz „Jeszcze Polska nie zginęła”. W 1861, kilka dni przed   śmiercią ks. abp Antoni Fijałkowski- uczestnik powstania listopadowego, przemówił do duchowieństwa: „umierającym proszę i zaklinam was głosem, trzymajcie zawsze z narodem; starajcie się, jako pasterze ludu bronić sprawy wspólnej ojczyzny i nie zapominajcie nigdy, że jesteście Polakami.” 14 października 1861 r. władze wprowadziły stan wojenny, aresztowano ponad 1,5 tys. mężczyzn.  Rok później ogłoszono „brankę”, czyli pobór do carskiej armii na 20 lat. Urzędy miały przygotowane listy rekrutów. Poboru dokonywano z „całą brutalnością, na jaką żołdactwo zdobyć się mogło, toteż działy się rzeczy straszne. Odrywano synów od umierających matek, zabierano gości i młodego męża z wesela, stawiających opór bito bez miłosierdzia i zakuwano w kajdany.”

Do broni.

            22 stycznia 1863 roku ogłoszono Manifest 22 stycznia wydany w Warszawie przez Tymczasowy Rząd Narodowy, w którym możemy przeczytać: „ po strasznej hańbie niewoli, po niepojętych męczarniach ucisku Centralny Narodowy Komitet, obecnie jedyny legalny Rząd Twój Narodowy, wzywa Cię na pole walki już ostatniej, na pole chwały i zwycięstwa, które Ci da i przez imię Boga na niebie dać przysięga, bo wie, że Ty, który wczoraj byłeś pokutnikiem i mścicielem, jutro musisz być i będziesz bohaterem i olbrzymem!(…) Do broni więc, Narodzie Polski, Litwy
i Rusi, do broni, bo godzina wspólnego wyzwolenia już wybiła, stary miecz nasz wydobyty, święty sztandar Orła, Pogoni i Archanioła rozwinięty.”

Podczas powstania stoczono ponad 1200 bitew i potyczek. Wąchock, Węgrów, Siemiatycze, Iłża, Janów Podlaski – to tylko niektóre miejscowości, w których trwała walka o wolność
i niepodległość. Z rozlicznych kuźni rozlegał się stukot młotów kujących piki i kosy, sypały się iskry, buchała para, skrzypiały warsztaty stolarskie, szewcy szyli buty, krawcy mundury, z dala dochodziły dźwięki Mazurka Dąbrowskiego, z powstańczych drukarni wychodziły odezwy, pisma, rozkazy.

Dyktator – Romuald Tarugutt

R. Traugutt

            „Nauczył nas wiązać miłość Ojczyzny z miłością Boga i służyć Ojczyźnie po Bożemu” ( Prymas Wyszyński), „ocalił moralną wielkość Powstania Styczniowego” (P.Jasienica), „człowiek, który swoją potęgą woli, swoją umiejętnością rządzenia potrafił utrzymać powstanie, i to przez najtrudniejsze, bo zimowe miesiące. Był to jedyny w powstaniu dyktator faktyczny, który na swoich barkach zdołał je jeszcze przeciągnąć ku wiośnie” (J. Piłsudski).

17 października 1863 roku zebrało się trzech członków Rządu Narodowego. Do tego grona dołączył generał Romuald Traugutt w towarzystwie Józefa Gałęzowskiego, dyrektora wydziału wojny. Generał wygłosił, krótkie przemówienie, w którym oświadczył zebranym, że od tej chwili przestają być Rządem Narodowym, a on sam ster tego Rządu obejmuje.

Generał Traugutt został aresztowany przez rosyjską policję w kwietniu 1864 roku. Więziono go
w X Pawilonie Cytadeli Warszawskiej. 19 lipca wydano wyrok śmierci przez powieszenie. Wyrok wykonano 5 sierpnia 1864 roku.

Bohater  z działdowszczyny.

            Franciszek Teodor Stecki, herbu Radwan,  urodzony 20 października 1843 roku w Nicku.
Po wybuchu powstania styczniowego zorganizował niewielki oddział partyzancki, z którym przedostał się do Prus i podporządkował się komendantowi Ignacemu Mieczkowskiemu ( starszemu) z Ciborza, k. Lidzbarka. Stecki został dowódcą oddziału kawalerii liczącego 50 ludzi. W jednej z większych bitew pomiędzy Poniatowem a Chromakowem w dniu 10 sierpnia 1863 roku , oddział Franciszka Steckiego został otoczony przeważającymi siłami wroga. Stecki wydał rozkaz walki. W pewnej chwili ranny dowódca oddziału spadł z konia, nadbiegły Kozak zamierzał go przebić kindżałem. Mimo ciężkiej rany powstaniec ostatkiem sił wytrącił mu broń z ręki i raził go śmiertelnie wystrzałem. Rozwścieczona dzicz kozacka, mszcząc się, zadała młodemu dowódcy ciosy bronią sieczną i palną, tak że padł on z 32 ranami, mając obcięte palce u obu rąk i nos oraz wybitych 8 zębów. Jednak silny organizm powstańca wszystko przetrwał. Zmarł 18 sierpnia 1930 roku, został pochowany na cmentarzu parafialnym w Działdowie.

Myśląc ojczyzna ( św. Jan Paweł II ) .

„Wolność stale trzeba zdobywać, nie można jej tylko posiadać. Przychodzi jako dar, utrzymuje się poprzez zmaganie. […] Całym sobą płacisz za wolność – więc to wolnością nazywaj, że możesz płacąc ciągle na nowo siebie posiadać. Tą zapłatą  wchodzimy w historię i dotykamy jej epok: Którędy przebiega dział pokoleń między tymi, co nie dopłacili, a tymi, co musieli nadpłacać?
Po której jesteśmy stronie? […]

[…] Nie możemy godzić się na słabość. Słaby jest lud, jeśli godzi się ze swoją klęską, gdy zapomina, że został posłany, by czuwać aż przyjdzie jego godzina. Godziny wciąż powracają na wielkiej tarczy historii. Oto liturgia dziejów”.

Opracował: Andrzej Rutecki

Author: Andrzej Rutecki

Date: 22 stycznia 2023

Prelekcja z okazji Święta Niepodległości


Stowarzyszenie zaprasza na kolejną prelekcję w ramach programu „Z Historią na TY”, którą wygłosi dr Daniel Czerwiński – naczelnik Biura Badań Historycznych IPN o/Gdańsk. Spotkanie odbędzie się 10 listopada 2022 r. o godz. 11:00 w PD CKU, ul. Polna 11 A.

Author: Andrzej Rutecki

Date: 4 listopada 2022

O polityce historycznej w Działdowie


Problem kształtowania polityki historycznej jest trudny i wielowątkowy. Zmierzyli się z nim uczestnicy konferencji „Budowanie tożsamości narodowej poprzez politykę historyczną”, która odbyła się w Działdowie 10 października 2022 r. w Centrum Kształcenia Ustawicznego w Działdowie. Organizatorem wydarzenia było Stowarzyszenie Odnowy Chrześcijańskiej „Pamięć i Tożsamość” w Działdowie. W konferencji wzięli udział znakomici prelegenci: prof. Andrzej Nowak (UJ) – autor monumentalnego dzieła pt. „Dzieje Polski”, prof. Wojciech Polak (UMK) – wiceprzewodniczący Kolegium Instytutu Pamięci Narodowej, prof. Wiesław Jan Wysocki (UKSW) – prezes Instytutu Józefa Piłsudskiego w Warszawie , Adam Bujak – wieloletni fotograf św. Jana Pawła II oraz mecenas Maciej Mikołajczyk, dyrektor PSSE w Iławie.

fot. Robert Sobkowicz /Nasz Dziennik / Radio Maryja
fot. Robert Sobkowicz /Nasz Dziennik / Radio Maryja
fot. Robert Sobkowicz /Nasz Dziennik / Radio Maryja

Spotkanie poprowadził Andrzej Rutecki, wiceprezes stowarzyszenia, który powitał wszystkich zaproszonych gości i wprowadził uczestników w tematykę konferencji. Na konferencji obecni byli m.in. Andrzej Śliwka-wiceminister Aktywów Państwowych, Bogusława Orzechowska-senator RP, Piotr Opaczewski – wicewojewoda warmińsko-mazurski, dr Paweł Warot – dyrektor gdańskiego IPN, Zenon Gajewski, prezes stowarzyszenia.

fot. IPN Gdańsk
fot. IPN Gdańsk
fot. Robert Sobkowicz /Nasz Dziennik / Radio Maryja

Do uczestników konferencji został skierowany list od Marszałek Sejmu, pani Elżbiety Witek. W liście czytamy m.in., że Polska, że swoim doświadczeniem sięgającym czasów zaborów i Wielkiej Wojny, walk o utrzymanie niepodległości i o granice, a także lat drugiej wojny światowej i ogromnych ofiar poniesionych w wyniku zbrodni niemieckich oraz sowieckich, jest szczególnie zobowiązana do prowadzenia skutecznej polityki historycznej.

fot. IPN Gdańsk
fot. IPN Gdańsk
fot. Robert Sobkowicz /Nasz Dziennik / Radio Maryja

Następnie prezes stowarzyszenia Zenon Gajewski i senator RP Bogusława Orzechowska (członek honorowy stowarzyszenia) wręczyli dwa patriotyczne ryngrafy  – wyróżnienia zostały przyznane Wiceministrowi Aktywów Państwowych Andrzejowi Śliwce oraz Dyrektorowi IPN oddziału w Gdańsku Pawłowi Warotowi, za wspieranie działań stowarzyszenia i promowaniu postaw patriotycznych.

fot. IPN Gdańsk
fot. IPN Gdańsk
fot. IPN Gdańsk
fot. IPN Gdańsk
fot. IPN Gdańsk

Uczestnicy spotkania wysłuchali czterech referatów dotyczących polityki historycznej oraz referatu o reparacjach wojennych. Spotkanie podsumował i zakończył Andrzej Rutecki, wiceprezes stowarzyszenia.

Po zakończeniu wydarzenia część gości udała się do Sanktuarium Błogosławionych Męczenników abpa Antoniego Juliana Nowowiejskiego i bpa Leona Wetmańskiego przy parafii św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Działdowie. Tutaj minister Andrzej Śliwka, dyrektor Oddziału IPN w Gdańsku dr Paweł Warot, senator Bogusława Orzechowska, prezes i wiceprezes Stowarzyszenia Odnowy Chrześcijańskiej „Pamięć i Tożsamość” Zenon Gajewski i Andrzej Rutecki oraz prof. zw. dr hab. Andrzej Nowak oraz Adam Sosnowski z wydawnictwa Białego Kruka złożyli kwiaty.

fot. Bogusława Orzechowska
fot. Bogusława Orzechowska
fot. Bogusława Orzechowska

Patronat honorowy nad wydarzeniem objęli: Marszałek Sejmu RP Elżbieta Witek, Wiceprezes Rady Ministrów i Minister Obrony Narodowej Mariusz Błaszczak, Wiceprezes Rady Ministrów i Minister Aktywów Państwowych Jacek Sasin, Wiceminister Aktywów Państwowych Andrzej Śliwka, Poseł na Sejm RP Zbigniew Babalski, Senator RP Bogusława Orzechowska oraz Prezes Instytutu Pamięci Narodowej dr Karol Nawrocki. Patronat medialny został objęty przez: Radio Maryja, Tv Trwam, Nasz Dziennik, TVP 3 Olsztyn, Radio Olsztyn, Moje Działdowo, Radio 7. Partnerem wydarzenia byli: Totalizator Sportowy, Fundacja Grupy PKP oraz Fundacja PKO BP.

RELACJE

I część konferencji
Portal MojeDziałdowo
II część konferencji
Portal MojeDziałdowo

Author: Andrzej Rutecki

Date: 10 października 2022

Obrońcy Poczty Polskiej


5 października w Działdowie zastępca dyrektora Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku – dr Marek Szymaniak wygłosił prelekcję pt. „Bohaterscy obrońcy Poczty Polskiej w Gdańsku”.

5 października obchodzimy kolejną rocznicę zamordowania przez Niemców 38. bohaterskich obrońców Poczty Polskiej. Jest to rocznica mordu sądowego dokonana przez Niemców na tych Polakach, którzy 1 września z narażeniem życia i składając w ofierze swoje życie, w obronie niepodległego bytu państwa polskiego, heroicznie bronili Poczty Polskiej w Gdańsku.

„Sądzę, że program «z Historią na TY» w znaczącym stopniu wzmacnia ważne wątki z historii najnowszej i je rozszerza. Cieszę się, że młodzież licznie bierze udział w tych spotkaniach. Nauczycielom i Dyrekcji chciałbym serdecznie podziękować za umożliwienie udziału młodzieży w realizowanym programie «z Historią na TY».” – dr Marek Szymaniak

Od 7️⃣ lat, dla działdowskiej młodzieży, organizujemy prelekcje w ramach programu #zHistoriąNaTY🇵🇱.

Author: Andrzej Rutecki

Date: 9 października 2022

Konferencja stowarzyszenia


10 października 2022 r., w rocznicę męczeńskiej śmierci bł. bp. Leona Wetmańskiego, zapraszamy na konferencję pt. „Budowanie tożsamości narodowej poprzez politykę historyczną.”

Konferencja odbędzie się w PD CKU, ul. Polna 11 A, 13-200 Działdowo, o godz. 10:30. Konferencja ma charakter zamknięty, wstęp tylko na zaproszenie.
Aby zapisać się konferencję wystarczy wypełnić FORMULARZ lub wysłać wiadomość na adres e-mail: [email protected]

Polityka historyczna:

zwana inaczej polityką pamięci to widoczny element budowy państwa polskiego w przestrzeni międzynarodowej oraz element wychowania kolejnych pokoleń Polaków.  Polityka historyczna to również promowanie wzorców obywatelskich, upowszechnianie wiedzy historycznej i znajomości dziedzictwa kulturowego oraz kształtowanie twórczych, odpowiedzialnych i świadomych własnej tożsamości obywateli. Polityka historyczna może być realizowane na wielu płaszczyznach m.in.: poprzez badania naukowe, programy edukacyjno-wychowawcze (stowarzyszenie prowadzi taki program pt. „Z Historią na TY” od 2016 r.), tworzenie instytucji wyspecjalizowanych, takich jak muzea czy izby pamięci, stworzenie lub rozszerzanie kalendarza świąt państwowych, wojewódzkich, powiatowych, miejskich czy też tworzenie produktów medialnych np.: filmy edukacyjne, gry edukacyjne czy portale internetowe.

PROGRAM KONFERENCJI:

10:00 – 10:30
Rejestracja uczestników

10:30 – 10:45
Otwarcie konferencji, wprowadzenie i przywitanie zaproszony gości
Andrzej Rutecki – Wiceprezes Stowarzyszenia „Pamięć i Tożsamość”

10:45 – 11:30
Wystąpienia okolicznościowe zaproszonych gości

11:30 – 12:00
„Czym jest i  czemu powinna służyć polityka historyczna?”
prof. zw. dr hab. Wojciech Polak – UMK w Toruniu, wiceprzewodniczący Kolegium Instytutu Pamięci Narodowej

12:00 – 12:30
„Wyzwania polskiej polityki historycznej.
Od ojkofobii do polityki resortowej.”
prof. zw. dr hab. Wiesław Jan Wysocki – Instytut Historii UKSW w Warszawie, Prezes Instytutu Józefa Piłsudskiego w Warszawie

12:30 – 12:45
Przerwa kawowa

12:45 – 13:15
„Odpowiedzialność karna a reparacje.”
Maciej Mikołajczyk – prawnik obojga praw (świeckiego i kanonicznego) doktorant, działacz społeczny, dyrektor PSSE w Iławie

13:15 – 13:45
„Bóg, Honor i Ojczyzna.”
Adam Bujak – artysta fotografik, członek kapituły Orderu Orła Białego

13:45 – 14:45
„Tradycje polskiej wolności i ich współczesne znaczenie.”
prof. zw. dr hab. Andrzej Nowak – Instytut historii UJ w Krakowie, Instytut Historii PAN, autor monumentalnego dzieła
pt. „Dzieje Polski”

14:45 – zamknięcie konferencji

Notki biograficzne prelegentów:

Serdecznie dziękujemy Andrzej Śliwka – Wiceminister Aktywów Państwowych za okazane wsparcie i za zaufanie. 🤝💪🇵🇱

Patronat Honorowy nad wydarzeniem objęli:

Wiceprezes Rady Ministrów, Minister Obrony Narodowej Mariusz Błaszczak

Wiceprezes Rady Ministrów, Minister Aktywów Państwowych Jacek Sasin

Minister Edukacji i Nauki prof. Przemysław Czarnek

Poseł na Sejm RP Zbigniew Babalski

Senator RP Bogusława Orzechowska

Prezes Instytut Pamięci Narodowej dr Karol Nawrocki

Patronat Medialny:

Sponsorzy wydarzenia:

Fundacja PKO BP

Totalizator Sportowy

Author: Andrzej Rutecki

Date: 19 września 2022

Napaść ZSRS na Polskę


W czwartek, 15 września, w Centrum Kształcenia Ustawicznego odbyło się kolejne spotkanie z historią. O napaści ZSRS na Polskę, czyli o „IV rozbiorze Polski” opowiadał red. Piotr Szubarczyk.

Wydarzenie odbyło się w ramach autorskiego projektu, „Z Historią Na Ty”, który ma na celu rozwój postaw patriotycznych młodzieży szkolnej oraz pogłębianie wiedzy o naszym regionie i naszej Ojczyźnie, które umożliwią zrozumienie i poznanie własnej przeszłości, historii swojej społeczności.

Andrzej Rutecki, wiceprezes stowarzyszenia:

To kolejna prelekcja, w ramach naszego programu edukacyjnego. Gościem był Piotr Szubarczyk, wieloletniego nauczyciel i pracownik IPN w Gdańsku. Redaktor Piotr Szubarczyk odniósł się m.in. do sytuacji z 1939 roku, opowiadał o konsekwencjach sowieckiego najazdu.

Red. Piotr Szubarczyk

Tegoroczna rocznica najazdu sowieckiego na Polskę ma szczególny kontekst, ze względu na wojnę na Ukrainie i tego kontekstu nie unikniemy, bo od razu narzuca się porównanie, jak to było właśnie w 1939 roku. Wtedy Mołotow mówił, że nie ma czegoś takiego, jak Polska, Hitler mówił, że nie będzie już Polski, co gwarantują dwie największe potęgi. Teraz ambasador Rosji mówił, że nie czegoś takiego, jak Ukraina. Dlatego też, nie ma historii, o której można opowiadać tylko w tym czasie i w tym miejscu. Musimy interpretować, to wszystko, co się dzieje wokół nas w kontekście przeszłych zdarzeń. Data 17 września, przyniosła nam zbrodnię katyńską, Sybir, nasze półwieczne zniewolenie. Ta historia musi być nieustannie przywoływana, abyśmy uniknęli błędów i nieszczęść które były naszym udziałem w przeszłości. Z wielkim podziwem obserwuję działalność Stowarzyszenia. Energia i praca panów Zenona i Andrzeja poświęcona jest dobrej sprawie i pięknej idei edukacji historycznej. Wspieram ją na ile mogę i chciałbym, żeby działdowianie też ich prace docenili.

Author: Andrzej Rutecki

Date: 15 września 2022

Obrońcy Poczty Polskiej


5 października 2022 r. na godz. 11:00 zapraszamy na kolejną prelekcję pt. „Bohaterscy obrońcy Poczty Polskiej w Gdańsku” w ramach programu edukacyjnego „Z Historią na TY”, którą wygłosi dr Marek Szymaniak, zastępca dyrektora Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku.

Na spotkanie zapraszają Publiczne Działdowskie Centrum Kształcenia Ustawicznego w Działdowie, Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku oraz Stowarzyszenie „Pamięć i Tożsamość” w Działdowie.

Spotkanie odbędzie w PD CKU ul. Polna 11a, 13-200 Działdowo.

#WojennyDzień

5 października 1939 r. wykonano wyrok śmierci na bohaterskich obrońcach Poczty Polskiej w Gdańsku. Niemiecki sąd polowy skazał ich na rozstrzelanie. Dopiero ponad pół wieku później wyrok uchylono i tym samym zrehabilitowano niewinnych pocztowców. Poczty Polskiej w Gdańsku broniono 1 września 1939 r. Walka z niemieckim najeźdźcą trwała cały dzień. Po poddaniu placówki pochwyconych obrońców skierowano do Prezydium Policji, a następnie do Victoriaschule, gdzie przetrzymywano aktywnych polskich działaczy Wolnego Miasta Gdańska. Warunki osadzenia urągały ludzkiej godności, aresztowani byli bici i maltretowani. Uwięzionych pocztowców postawiono przed sądem polowym pod przewodnictwem Kurta Bodego, który w dwóch procesach (8 i 29 września) skazał ich na wyrok śmierci. Aresztowanym zarzucono działania partyzanckie. Oskarżenie nie uwzględniło eksterytorialności polskiej placówki pocztowej – m.in. z tego względu łamało wiele praw. Pomimo oczywistej bezprawności wyroku niemieckiego sądu obrońców Poczty Polskiej rozstrzelano rankiem 5 października 1939 r. Miejsce pogrzebania ich ciał przez długie lata pozostawało nieznane. Dopiero pół wieku później, w trakcie prac budowlanych, przypadkiem natrafiono na mogiłę. Pocztowców pochowano w kwietniu 1992 r. na gdańskim cmentarzu Ofiar Terroru Hitlerowskiego.

Honorowy patronat nad VII edycją programu „Z Historią na TY” objęli:

Zbigniew Babalski – Poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej

Bogusława Orzechowska – Senator Rzeczypospolitej Polskiej

Grzegorz Mrowiński – Burmistrz Miasta Działdowo

Patronat medialny:

Dzień Dobry Działdowo.PL

Portal Moje Działdowo

Author: Andrzej Rutecki

Date: 9 września 2022

Czerwona Apokalipsa


Napaść ZSRS na Polskę 1939 r.

W ramach programu „Z Historią na TY” zapraszamy na drugie spotkanie, które odbędzie się 15 września 2022 r. o godz. 11:00 w Publicznym Działdowskim Centrum Kształcenia Ustawicznego w Działdowie (ul. Polna 11 A).

Wspólnie z CKU zapraszamy na prelekcję red. Piotra Szubarczyka pt. „Czerwona Apokalipsa.” Napaść ZSRS na Polskę 1939 r.

#zHistoriąNaTy to projekt autorski, który ma na celu rozwój postaw patriotycznych młodzieży szkolnej oraz pogłębianiu wiedzy o naszym regionie i naszej Ojczyźnie, które umożliwią zrozumienie i poznanie własnej przeszłości, historii swojej społeczności.

Honorowy patronat nad VII edycją programu „Z Historią na TY” objęli:

Zbigniew Babalski – Poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej

Bogusława Orzechowska – Senator Rzeczypospolitej Polskiej

Andrzej Śliwka – Wiceminister Aktywów Państwowych

Grzegorz Mrowiński – Burmistrz Miasta Działdowo

Patronat medialny:

Dzień Dobry Działdowo.PL

Portal Moje Działdowo

Warszawska Gazeta

Author: Andrzej Rutecki

Date: 8 września 2022

„Zrozumieć historię…”


6 września 2022 r. w Kinie Apollo w Działdowie rozpoczęła się VII edycja autorskiego programu edukacyjnego „Z Historią na TY”. O godz. 11:00 odbył się pokaz filmu dla młodzieży szkolnej z działdowskich szkół (klasy ósme i szkoły średnie).

Spotkanie rozpoczął Andrzej Rutecki – wiceprezes stowarzyszenia. Przywitał wszystkich zebranych oraz zapowiedział gościa honorowego. Otwarcia kolejnej edycji programu dokonała Pani Bogusława Orzechowska, senator RP oraz Honorowy Członek Stowarzyszenia „Pamięć i Tożsamość”.

Do zebranych uczestników wydarzenia został skierowany list gratulacyjny od Pana Andrzej Śliwki, wiceministra Aktywów Państwowych, który tę edycję objął swoim honorowym patronatem.

Po części oficjalnej został wyświetlony film „Gdańsk 1939” w reżyserii Grzegorza Karbowskiego. Film został wyprodukowany przez Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku.

7 edycję programu edukacyjnego z Historią na Ty zainaugurowaliśmy pokazem filmu „Gdańsk 1939” – mówi Zenon Gajewski, prezes Stowarzyszenia Pamięć i Tożsamość.

Honorowy patronat nad VII edycją programu „Z Historią na TY” objęli:

Zbigniew Babalski – Poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej

Bogusława Orzechowska – Senator Rzeczypospolitej Polskiej

Andrzej Śliwka – Wiceminister Aktywów Państwowych

Grzegorz Mrowiński – Burmistrz Miasta Działdowo

Patronat medialny:

Dzień Dobry Działdowo.PL

Portal Moje Działdowo

Author: Andrzej Rutecki

Date:

VII edycja „Z Historią na TY”


6 września 2022 r. stowarzyszenie rozpocznie VII edycję autorskiego programu „Z Historią na TY”. W Miejskim Domu Kultury w Działdowie w Kinie Apollo odbędą się dwa pokazy filmu pt. „Gdańsk 1939” w reżyserii Grzegorza Karbowskiego – o godz. 11:00 i 18:00.

Film dokumentalny „Gdańsk 1939” w uporządkowany i przystępny sposób przedstawia całościowo wydarzenia roku 1939 w Gdańsku. Znajdziemy tu między innymi szereg zagadnień związanych z tragicznymi losami polskiej i żydowskiej ludności, ale i bohaterską obronę Westerplatte czy Poczty Polskiej w Gdańsku. W filmie wykorzystano liczne materiały archiwalne, w tym nieznane szerszej publiczności. Dopełniają je fragmenty notacji filmowych ze świadkami historii, zrealizowanych przez Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku.

Patronat nad tegoroczną edycją programu „Z Historią na Ty” objęli:
Poseł na Sejm RP Zbigniew Babalski
Senator RP Bogusława Orzechowska
Andrzej Śliwka – Wiceminister Aktywów Państwowych
Burmistrz Miasta Działdowo Grzegorz Mrowiński

Organizatorzy: Stowarzyszenie Pamięć i Tożsamość MDK Działdowo

Partner wydarzenia: Muzeum II Wojny Światowej

Patronat Medialny: Moje Działdowo Działdowo

Głównym celem programu edukacyjnego #zHistoriąNaTy jest kształtowanie prawidłowej postawy obywatelskiej młodzieży poprzez większą świadomość własnych korzeni, z których się wywodzimy. Promowanie wzorców obywatelskich, upowszechnianie wiedzy historycznej i znajomości dziedzictwa kulturowego oraz kształtowanie twórczych, odpowiedzialnych i świadomych własnej tożsamości obywateli. Program ma też służyć pomocą w przygotowaniu uczniów do otworzenia serc i umysłów na kraj ojczysty i ludzi w nim żyjących. Poszerza on treści z zakresu wychowania patriotycznego, historycznego.

Author: Andrzej Rutecki

Date: 5 września 2022

Napisz do nas