Konferencja stowarzyszenia


10 października 2022 r., w rocznicę męczeńskiej śmierci bł. bp. Leona Wetmańskiego, zapraszamy na konferencję pt. „Budowanie tożsamości narodowej poprzez politykę historyczną.”

Konferencja odbędzie się w PD CKU, ul. Polna 11 A, 13-200 Działdowo, o godz. 10:30. Konferencja ma charakter zamknięty, wstęp tylko na zaproszenie.
Aby zapisać się konferencję wystarczy wypełnić FORMULARZ lub wysłać wiadomość na adres e-mail: [email protected]

Polityka historyczna:

zwana inaczej polityką pamięci to widoczny element budowy państwa polskiego w przestrzeni międzynarodowej oraz element wychowania kolejnych pokoleń Polaków.  Polityka historyczna to również promowanie wzorców obywatelskich, upowszechnianie wiedzy historycznej i znajomości dziedzictwa kulturowego oraz kształtowanie twórczych, odpowiedzialnych i świadomych własnej tożsamości obywateli. Polityka historyczna może być realizowane na wielu płaszczyznach m.in.: poprzez badania naukowe, programy edukacyjno-wychowawcze (stowarzyszenie prowadzi taki program pt. „Z Historią na TY” od 2016 r.), tworzenie instytucji wyspecjalizowanych, takich jak muzea czy izby pamięci, stworzenie lub rozszerzanie kalendarza świąt państwowych, wojewódzkich, powiatowych, miejskich czy też tworzenie produktów medialnych np.: filmy edukacyjne, gry edukacyjne czy portale internetowe.

PROGRAM KONFERENCJI:

10:00 – 10:30
Rejestracja uczestników

10:30 – 10:45
Otwarcie konferencji, wprowadzenie i przywitanie zaproszony gości
Andrzej Rutecki – Wiceprezes Stowarzyszenia „Pamięć i Tożsamość”

10:45 – 11:30
Wystąpienia okolicznościowe zaproszonych gości

11:30 – 12:00
„Czym jest i  czemu powinna służyć polityka historyczna?”
prof. zw. dr hab. Wojciech Polak – UMK w Toruniu, wiceprzewodniczący Kolegium Instytutu Pamięci Narodowej

12:00 – 12:30
„Wyzwania polskiej polityki historycznej.
Od ojkofobii do polityki resortowej.”
prof. zw. dr hab. Wiesław Jan Wysocki – Instytut Historii UKSW w Warszawie, Prezes Instytutu Józefa Piłsudskiego w Warszawie

12:30 – 12:45
Przerwa kawowa

12:45 – 13:15
„Odpowiedzialność karna a reparacje.”
Maciej Mikołajczyk – prawnik obojga praw (świeckiego i kanonicznego) doktorant, działacz społeczny, dyrektor PSSE w Iławie

13:15 – 13:45
„Bóg, Honor i Ojczyzna.”
Adam Bujak – artysta fotografik, członek kapituły Orderu Orła Białego

13:45 – 14:45
„Tradycje polskiej wolności i ich współczesne znaczenie.”
prof. zw. dr hab. Andrzej Nowak – Instytut historii UJ w Krakowie, Instytut Historii PAN, autor monumentalnego dzieła
pt. „Dzieje Polski”

14:45 – zamknięcie konferencji

Notki biograficzne prelegentów:

Serdecznie dziękujemy Andrzej Śliwka – Wiceminister Aktywów Państwowych za okazane wsparcie i za zaufanie. 🤝💪🇵🇱

Patronat Honorowy nad wydarzeniem objęli:

Wiceprezes Rady Ministrów, Minister Obrony Narodowej Mariusz Błaszczak

Wiceprezes Rady Ministrów, Minister Aktywów Państwowych Jacek Sasin

Minister Edukacji i Nauki prof. Przemysław Czarnek

Poseł na Sejm RP Zbigniew Babalski

Senator RP Bogusława Orzechowska

Prezes Instytut Pamięci Narodowej dr Karol Nawrocki

Patronat Medialny:

Sponsorzy wydarzenia:

Fundacja PKO BP

Totalizator Sportowy

Author: Andrzej Rutecki

Date: 19 września 2022

Napaść ZSRS na Polskę


W czwartek, 15 września, w Centrum Kształcenia Ustawicznego odbyło się kolejne spotkanie z historią. O napaści ZSRS na Polskę, czyli o „IV rozbiorze Polski” opowiadał red. Piotr Szubarczyk.

Wydarzenie odbyło się w ramach autorskiego projektu, „Z Historią Na Ty”, który ma na celu rozwój postaw patriotycznych młodzieży szkolnej oraz pogłębianie wiedzy o naszym regionie i naszej Ojczyźnie, które umożliwią zrozumienie i poznanie własnej przeszłości, historii swojej społeczności.

Andrzej Rutecki, wiceprezes stowarzyszenia:

To kolejna prelekcja, w ramach naszego programu edukacyjnego. Gościem był Piotr Szubarczyk, wieloletniego nauczyciel i pracownik IPN w Gdańsku. Redaktor Piotr Szubarczyk odniósł się m.in. do sytuacji z 1939 roku, opowiadał o konsekwencjach sowieckiego najazdu.

Red. Piotr Szubarczyk

Tegoroczna rocznica najazdu sowieckiego na Polskę ma szczególny kontekst, ze względu na wojnę na Ukrainie i tego kontekstu nie unikniemy, bo od razu narzuca się porównanie, jak to było właśnie w 1939 roku. Wtedy Mołotow mówił, że nie ma czegoś takiego, jak Polska, Hitler mówił, że nie będzie już Polski, co gwarantują dwie największe potęgi. Teraz ambasador Rosji mówił, że nie czegoś takiego, jak Ukraina. Dlatego też, nie ma historii, o której można opowiadać tylko w tym czasie i w tym miejscu. Musimy interpretować, to wszystko, co się dzieje wokół nas w kontekście przeszłych zdarzeń. Data 17 września, przyniosła nam zbrodnię katyńską, Sybir, nasze półwieczne zniewolenie. Ta historia musi być nieustannie przywoływana, abyśmy uniknęli błędów i nieszczęść które były naszym udziałem w przeszłości. Z wielkim podziwem obserwuję działalność Stowarzyszenia. Energia i praca panów Zenona i Andrzeja poświęcona jest dobrej sprawie i pięknej idei edukacji historycznej. Wspieram ją na ile mogę i chciałbym, żeby działdowianie też ich prace docenili.

Author: Andrzej Rutecki

Date: 15 września 2022

Obrońcy Poczty Polskiej


5 października 2022 r. na godz. 11:00 zapraszamy na kolejną prelekcję pt. „Bohaterscy obrońcy Poczty Polskiej w Gdańsku” w ramach programu edukacyjnego „Z Historią na TY”, którą wygłosi dr Marek Szymaniak, zastępca dyrektora Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku.

Na spotkanie zapraszają Publiczne Działdowskie Centrum Kształcenia Ustawicznego w Działdowie, Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku oraz Stowarzyszenie „Pamięć i Tożsamość” w Działdowie.

Spotkanie odbędzie w PD CKU ul. Polna 11a, 13-200 Działdowo.

#WojennyDzień

5 października 1939 r. wykonano wyrok śmierci na bohaterskich obrońcach Poczty Polskiej w Gdańsku. Niemiecki sąd polowy skazał ich na rozstrzelanie. Dopiero ponad pół wieku później wyrok uchylono i tym samym zrehabilitowano niewinnych pocztowców. Poczty Polskiej w Gdańsku broniono 1 września 1939 r. Walka z niemieckim najeźdźcą trwała cały dzień. Po poddaniu placówki pochwyconych obrońców skierowano do Prezydium Policji, a następnie do Victoriaschule, gdzie przetrzymywano aktywnych polskich działaczy Wolnego Miasta Gdańska. Warunki osadzenia urągały ludzkiej godności, aresztowani byli bici i maltretowani. Uwięzionych pocztowców postawiono przed sądem polowym pod przewodnictwem Kurta Bodego, który w dwóch procesach (8 i 29 września) skazał ich na wyrok śmierci. Aresztowanym zarzucono działania partyzanckie. Oskarżenie nie uwzględniło eksterytorialności polskiej placówki pocztowej – m.in. z tego względu łamało wiele praw. Pomimo oczywistej bezprawności wyroku niemieckiego sądu obrońców Poczty Polskiej rozstrzelano rankiem 5 października 1939 r. Miejsce pogrzebania ich ciał przez długie lata pozostawało nieznane. Dopiero pół wieku później, w trakcie prac budowlanych, przypadkiem natrafiono na mogiłę. Pocztowców pochowano w kwietniu 1992 r. na gdańskim cmentarzu Ofiar Terroru Hitlerowskiego.

Honorowy patronat nad VII edycją programu „Z Historią na TY” objęli:

Zbigniew Babalski – Poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej

Bogusława Orzechowska – Senator Rzeczypospolitej Polskiej

Grzegorz Mrowiński – Burmistrz Miasta Działdowo

Patronat medialny:

Dzień Dobry Działdowo.PL

Portal Moje Działdowo

Author: Andrzej Rutecki

Date: 9 września 2022

Czerwona Apokalipsa


Napaść ZSRS na Polskę 1939 r.

W ramach programu „Z Historią na TY” zapraszamy na drugie spotkanie, które odbędzie się 15 września 2022 r. o godz. 11:00 w Publicznym Działdowskim Centrum Kształcenia Ustawicznego w Działdowie (ul. Polna 11 A).

Wspólnie z CKU zapraszamy na prelekcję red. Piotra Szubarczyka pt. „Czerwona Apokalipsa.” Napaść ZSRS na Polskę 1939 r.

#zHistoriąNaTy to projekt autorski, który ma na celu rozwój postaw patriotycznych młodzieży szkolnej oraz pogłębianiu wiedzy o naszym regionie i naszej Ojczyźnie, które umożliwią zrozumienie i poznanie własnej przeszłości, historii swojej społeczności.

Honorowy patronat nad VII edycją programu „Z Historią na TY” objęli:

Zbigniew Babalski – Poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej

Bogusława Orzechowska – Senator Rzeczypospolitej Polskiej

Andrzej Śliwka – Wiceminister Aktywów Państwowych

Grzegorz Mrowiński – Burmistrz Miasta Działdowo

Patronat medialny:

Dzień Dobry Działdowo.PL

Portal Moje Działdowo

Warszawska Gazeta

Author: Andrzej Rutecki

Date: 8 września 2022

„Zrozumieć historię…”


6 września 2022 r. w Kinie Apollo w Działdowie rozpoczęła się VII edycja autorskiego programu edukacyjnego „Z Historią na TY”. O godz. 11:00 odbył się pokaz filmu dla młodzieży szkolnej z działdowskich szkół (klasy ósme i szkoły średnie).

Spotkanie rozpoczął Andrzej Rutecki – wiceprezes stowarzyszenia. Przywitał wszystkich zebranych oraz zapowiedział gościa honorowego. Otwarcia kolejnej edycji programu dokonała Pani Bogusława Orzechowska, senator RP oraz Honorowy Członek Stowarzyszenia „Pamięć i Tożsamość”.

Do zebranych uczestników wydarzenia został skierowany list gratulacyjny od Pana Andrzej Śliwki, wiceministra Aktywów Państwowych, który tę edycję objął swoim honorowym patronatem.

Po części oficjalnej został wyświetlony film „Gdańsk 1939” w reżyserii Grzegorza Karbowskiego. Film został wyprodukowany przez Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku.

7 edycję programu edukacyjnego z Historią na Ty zainaugurowaliśmy pokazem filmu „Gdańsk 1939” – mówi Zenon Gajewski, prezes Stowarzyszenia Pamięć i Tożsamość.

Honorowy patronat nad VII edycją programu „Z Historią na TY” objęli:

Zbigniew Babalski – Poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej

Bogusława Orzechowska – Senator Rzeczypospolitej Polskiej

Andrzej Śliwka – Wiceminister Aktywów Państwowych

Grzegorz Mrowiński – Burmistrz Miasta Działdowo

Patronat medialny:

Dzień Dobry Działdowo.PL

Portal Moje Działdowo

Author: Andrzej Rutecki

Date:

VII edycja „Z Historią na TY”


6 września 2022 r. stowarzyszenie rozpocznie VII edycję autorskiego programu „Z Historią na TY”. W Miejskim Domu Kultury w Działdowie w Kinie Apollo odbędą się dwa pokazy filmu pt. „Gdańsk 1939” w reżyserii Grzegorza Karbowskiego – o godz. 11:00 i 18:00.

Film dokumentalny „Gdańsk 1939” w uporządkowany i przystępny sposób przedstawia całościowo wydarzenia roku 1939 w Gdańsku. Znajdziemy tu między innymi szereg zagadnień związanych z tragicznymi losami polskiej i żydowskiej ludności, ale i bohaterską obronę Westerplatte czy Poczty Polskiej w Gdańsku. W filmie wykorzystano liczne materiały archiwalne, w tym nieznane szerszej publiczności. Dopełniają je fragmenty notacji filmowych ze świadkami historii, zrealizowanych przez Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku.

Patronat nad tegoroczną edycją programu „Z Historią na Ty” objęli:
Poseł na Sejm RP Zbigniew Babalski
Senator RP Bogusława Orzechowska
Andrzej Śliwka – Wiceminister Aktywów Państwowych
Burmistrz Miasta Działdowo Grzegorz Mrowiński

Organizatorzy: Stowarzyszenie Pamięć i Tożsamość MDK Działdowo

Partner wydarzenia: Muzeum II Wojny Światowej

Patronat Medialny: Moje Działdowo Działdowo

Głównym celem programu edukacyjnego #zHistoriąNaTy jest kształtowanie prawidłowej postawy obywatelskiej młodzieży poprzez większą świadomość własnych korzeni, z których się wywodzimy. Promowanie wzorców obywatelskich, upowszechnianie wiedzy historycznej i znajomości dziedzictwa kulturowego oraz kształtowanie twórczych, odpowiedzialnych i świadomych własnej tożsamości obywateli. Program ma też służyć pomocą w przygotowaniu uczniów do otworzenia serc i umysłów na kraj ojczysty i ludzi w nim żyjących. Poszerza on treści z zakresu wychowania patriotycznego, historycznego.

Author: Andrzej Rutecki

Date: 5 września 2022

Pakt Hitler – Stalin


Przyczyną wybuchu wojny nie był tylko Hitler. Nie były tylko roszczenia niemieckie. Przyczyną wojny było pragnienie dwu najbardziej agresywnych i zbrodniczych państw Europy w tym czasie: Niemców Hitlera i Związku Sowieckiego Stalina, by zniszczyć jak Stalin mówił: „przepierzenie” . Te państwa niepodległe, które się odrodziły w wyniku traktatu wersalskiego, były dla Stalina przepierzeniem . Nienawiść zrodzona do postanowień traktatu wersalskiego stała się dla Niemców Hitlera i Rosji Sowieckiej Stalina przyczyną do zawiązania zbrodniczego porozumienia.

W niedzielę 20 sierpnia 1939 roku Adolf Hitler napisał do Józefa Stalina niekonwencjonalny, umykający regułom dyplomatycznym, prawie prywatny list: 

„Panie Stalin (…), Niemcy wznawiają linię polityczną, która była korzystna dla obu państw w ciągu minionych stuleci…”

Nie można było nawiązać prościej do rozbiorów Polski. Do Europy sprzed jesieni wolności narodów roku 1918. Do Europy sprzed traktatu wersalskiego. W liście Hitlera do Stalina zwraca uwagę „dodatkowy protokół, jakiego pragnie rząd radziecki”. Ten „dodatkowy protokół” to tajne porozumienie, to dokument nazywany dziś powszechnie „paktem Ribbentrop-Mołotow” lub paktem Hitler – Stalin.

23 sierpnia 1939 r. ministrowie spraw zagranicznych Związku Sowieckiego i Rzeszy Niemieckiej podpisali w Moskwie pakt o nieagresji oraz tajny protokół o podziale Europy środkowej. Po przybyciu Ribbentropa do Moskwy uzgodniono w gorączkowym pośpiechu resztę szczegółów, a podczas nocnego bankietu obie strony podpisały pakt o nieagresji wraz z tajnym protokołem.

Z treści tajnego protokołu wynikało, że Niemcy i ZSRS wyznaczyło granicę strefy wpływów na terytorium państwa polskiego w przybliżeniu wzdłuż linii rzek Narwi, Wisły i Sanu. Ustalono, że Estonia, Łotwa oraz Finlandia znajdą się w sferze interesów sowieckich, a północna granica litewsko-łotewska rozdzieli oba mocarstwa, pozostawiając Litwę Niemcom.
Kwestia, czy w interesach obu stron będzie pożądanym utrzymanie niezależnego Państwa Polskiego i w jakich granicach, będzie mogła być ostatecznie wyjaśniona dopiero w toku dalszych wypadków politycznych. W każdym razie oba rządy rozstrzygną tę kwestię na drodze przyjaznego porozumienia.

O tym protokole wiedziały Stany Zjednoczone, które zaalarmowały natychmiast Brytyjczyków, a ci przekazali informację Francuzom. 26 sierpnia prawdę znali Łotysze i Estończycy. O tajnym protokole dowiedzieli się błyskawicznie wszyscy zainteresowani – oprócz Polski.

Jedynie „Kurier Poznański”, powołując się 30 sierpnia na „źródła najwiarygodniejsze”, donosił o protokole w publikacji „Tajne artykuły paktu moskiewskiego.

Śmiało możemy dzisiaj stwierdzić, że Józef Stalin był ’krwawym bliźniakiem’ Adolfa Hitlera. Sierpniowa tajna umowa Stalina z Hitlerem była więc paktem 'krwawych bliźniaków’, który rozpętał piekło Polsce i Europie. 1 i 17 września 1939 roku Polska stała się ofiarą dwóch zbrodniczych totalitaryzmów Niemiec Hitlera i Rosji Stalina. Dokonał się wtedy czwarty rozbiór Polski.

Author: Andrzej Rutecki

Date: 23 sierpnia 2022

Niemiecka eksterminacja…


polskiego duchowieństwa katolickiego. Członkowie stowarzyszenia w internetowej telewizji PL1.tv

Author: Andrzej Rutecki

Date: 21 sierpnia 2022

Godzina „W” w Działdowie


1 sierpnia 2022 r. Stowarzyszenie „Pamięć i Tożsamość” wspólnie z mieszkańcami powiatu działdowskiego uczciło pamięć wszystkich Powstańców Warszawy, którzy 78 lat temu rozpoczęli „jawną walkę z odwiecznym wrogiem Polski, najeźdźcą niemieckim” – brzmiał rozkaz dowódcy Armii Krajowej gen. Tadeusza „Bora” Komorowskiego.

Wszystkich zebranych powitał prezes stowarzyszenia Zenon Gajewski. Uczestnicy spotkania otrzymali wpinki Znaku Polski Walczącej przygotowane przez gdański Instytut Pamięci Narodowej oraz patriotyczne opaski odblaskowe. Stowarzyszenie przygotowało również książki historyczne – z wydawnictwa Instytutu Pamięci Narodowej.

O godz. 17:00 zawyły syreny. Wszyscy uczestnicy w milczeniu i zadumie oddali hołd wszystkim Powstańcom, następnie delegacji i osoby indywidualne zapaliły znicz przy pomniku ofiar KL Soldau.

Galeria zdjęć udostępniona dzięki Działdowo.pl oraz MojeDziałdowo.pl

Author: Andrzej Rutecki

Date: 1 sierpnia 2022

Uczcijmy Powstańców Warszawskich


Dnia 1 sierpnia, w 78. rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego, spotkamy się przy pomniku poświęconym ofiarom i więźniom niemieckiego obozu KL Soldau oraz Nakazowo-Rozdzielczego obozu NKWD.

Pragniemy uczcić pamięć wszystkich Powstańców Warszawy, zapalając znicze w godzinie „W” 17:00. Podczas spotkania uczestnicy otrzymają pamiątkowe przypinki, odblaskowe opaski i biuletyny IPN.

Gen. Tadeusz Komorowski „Bór” – dowódca Armii Krajowej. Rozkaz o rozpoczęciu powstania w stolicy 1 sierpnia 1944 roku o godzinie „W” – 17:00

Wydałem dziś upragniony przez Was rozkaz do jawnej walki z odwiecznym wrogiem Polski, najeźdźcą niemieckim. Po pięciu blisko latach nieprzerwanej i twardej walki prowadzonej w podziemiach konspiracji stajecie dziś otwarcie z bronią w ręku, by Ojczyźnie przywrócić Wolność i wymierzyć zbrodniarzom niemieckim przykładną karę za terror i zbrodnie dokonane na ziemiach Polski.”

Halina Rogozińska z d. Rutkowska – więzień w niemieckim obozie w Działdowie(Soldau), harcerka przy Narodowych Siłach Zbrojnych, żołnierz Armii Krajowej, łączniczka podczas Powstania Warszawskiego.
Pani Halina opowiedziała o traumatycznych przeżyciach związanych z obozem w Działdowie. „To było Piekło, Piekło na ziemi” – podsumowała dni spędzone w obozie w Działdowie. „Spotkałam się tam ze straszliwym okrucieństwem. Do dziś mam przed oczami, jak niemieccy bandyci rechocząc ze śmiechu, utopili polskiego chłopca w dole, który był obozową toaletą” – opowiada pani Halina.

Author: Andrzej Rutecki

Date: 30 lipca 2022

Napisz do nas