3..2..1..Uwalniamy książki z IPN.

24 kwi

Rozpoczynamy akcję „Uwalniamy książki – dzielimy się wiedzą” – Działdowo, 23 kwietnia 2024 r.

Akcja prowadzona jest z okazji Światowego Dnia Książki i Praw Autorskich przypadającego 23 kwietnia. Jej celem jest promocja czytelnictwa książek historycznych. Zapraszamy po odbiór bezpłatnych wydawnictw IPN!

W dniu 23 kwietnia br. w Dworku Bülowa w Działdowie odbyła się inauguracja wydarzenia przygotowanego przez Oddział IPN w Gdańsku oraz Stowarzyszenie Odnowy Chrześcijańskiej „Pamięć i Tożsamość” – akcji „Uwalniamy książki – dzielimy się wiedzą”. Termin wydarzenia nie był przypadkowy, 23 kwietnia przypada bowiem Światowy Dzień Książki i Praw Autorskich.

Uczestników spotkania w imieniu Stowarzyszenia Pamięć i Tożsamość przywitał prezes Zenon Gajewski, natomiast przedstawiciel gdańskiego IPN Marcin Węgliński wyjaśnił zasady akcji.

Gośćmi wydarzenia byli przedstawiciele biblioteki miejskiej, powiatowej oraz bibliotek szkolnych, a także młodzież szkolna. To właśnie biblioteki i szkoły są głównymi adresatami naszej akcji, chociaż wziąć w niej mogą udział również osoby indywidualne. Celem akcji jest bowiem promocja czytelnictwa książki historycznej.

Instytut Pamięci Narodowej jest jednym z największych wydawnictw publikacji historycznych w Polsce. Dlatego też na potrzeby naszej akcji przekazaliśmy ponad 50 różnych tytułów: czasopism, broszur, książek naukowych… W ramach wydarzenia można je otrzymać bezpłatnie (warunki udziału zostały podane w regulaminie).

 Akcja potrwa do końca czerwca br.

za: www.gdansk.ipn.gov.pl

Lista publikacji ( stan na dzień 23 kwietnia 2024)

 1. „Biuletyn IPN” nr 10/2021
 2. „Biuletyn IPN” nr 11/2018
 3. „Biuletyn IPN” nr 11/2021
 4. „Biuletyn IPN” nr 1–2/2023
 5. „Biuletyn IPN” nr 12/2017
 6. „Biuletyn IPN” nr 1–2/2020
 7. „Biuletyn IPN” nr 4/2022
 8. „Biuletyn IPN” nr 6/2023
 9. „Biuletyn IPN” nr 7–8/2021
 10. „Czasypismo” nr 1/2022
 11. „Śląski Almanach Powstańczy”, nr IV/2018
 12. „Śląski Almanach Powstańczy”, nr V/2019
 13. Adam Domalik „Kowboj”, Antoni Wąsowicz „Roch”, Kraków 2019 (broszura)
 14. Aleksandra Rybińska-Bielecka, Wojskowa służba zdrowia Okręgu Korpusu Wojska Polskiego nr IV Łódź w latach 1921–1939, Łódź–Warszawa 2023 [1 egz.]
 15. Bartosz Januszewski, „Pomorscy pedagodzy. Ofiary II wojny światowej”, Gdańsk 2023 (broszura)
 16. Białogard. Koszalin. Kołobrzeg. Grudzień 1981 – listopad 1982, Szczecin 2022 (broszura)
 17. Dariusz Węgrzyn, Adam Dziuba, Tomasz Kurpierz, Wypatrując Andersa. Konspiracja niepodległościowa w województwie śląskim 1945–1948, Katowice – Warszawa 2019
 18. Dawid Golik, Stanisław Ludzia „Harnaś”, Kraków 2019 (broszura)
 19. Generał August Fieldofr „Nil” (materiały edukacyjne)
 20. Granice kompromisu. Naukowcy wobec aparatu władzy ludowej, red. Piotr Franaszek, Warszawa 2015
 21. Historiografia wojskowa w PRL. Zagadnienia wybrane, red. Przemysław Benken, Szczecin–Warszawa 2022
 22. Jan Sałapatek „Orzeł”, Kraków 2023 (broszura)
 23. Jerzy Kirszak, Armia Rezerwowa gen. Sosnkowskiego w roku 1920, Warszawa 2013
 24. Jerzy Sikora, Pisarstwo Prymasa Tysiąclecia, IPN, Fundacja Rzwoju Systemu Edukacji, Warszawa 2020
 25. Jiří Friedl, Do domu, ku wolności. Rola Czechosłowacji w migracji ludności polskiej w latach 1945–1948, Historický ústav AV ČR, IPN, Wrocław–Warszawa 2023
 26. Joanna Karbarz-Wilińska, Dęby i burzany. Ukraińskie organizacje i partie związane z biskupem stanisławowskim Grzegorzem Chomyszynem (1925–1939), Gdańsk–Warszawa 2020
 27. Karol Nawrocki, Wokół elbląskiej „Solidarności”. Dokumenty, Gdańsk 2011
 28. Konspiracja i opór społeczny w Polsce 1944–1956. Słownik biograficzny, t. IV, Kraków–Warszawa–Wrocław 2010
 29. Kraków – Akcja „Dora”. Pacyfikacja Krzeczowa 20 czerwca 1943, Kraków 2023 (broszura)
 30. Krzysztof Brożek, Grzegorz Surdy, Solidarność Walcząca, Warszawa 2020
 31. Krzysztof Brzechczyn, Umysł solidarnościowy. Geneza i ewolucja myśli społeczno-politycznej „Solidarności” w latach 1980–1989, Poznań–Warszawa 2022
 32. Lista strat osobowych ruchu narodowego 1939–1955, zeszyt 1, opr. Wojciech Muszyński i Jolanta Mysiakowska, wstęp dr hab. Jan Żaryn, Warszawa 2008
 33. Małopolscy bohaterowie „Solidarności” (broszura)
 34. Marzec 1968 na Politechnice Gdańskiej w dokumentach, wstęp i opracowanie Piotr Abryszeński i Daniel Gucewicz, Gdańsk–Warszawa 2018
 35. Marzena Grosicka, „Nasza broń to karta wyborcza”. Polskie Stronnictwo Ludowe w województwie kieleckim w latach 1945–1949, Kielce–Warszawa 2022
 36. Nie tylko o Ulmach. O pomocy udzielanej Żydom przez Polaków podczas okupacji niemieckiej w latach 1939-1945, red. Tomasz Domański, Alicja Gontarek, Warszawa 2023 (broszura)
 37. Nie zapominamy. Świadectwa pamięci o Romanie Brandstaetterze, red. Krzysztof A. Tochman, Rzeszów-Warszawa 2017
 38. O wieś polską wolną, niezależną, samorządną. Od PSL do NSZZ RI „Solidarność” (1944–1989)(teka edukacyjna)
 39. Okręgowa Delegatura Rządu Ciechanów, oprac. i red. Waldemar Brenda, Waldemar Grabowski, Warszawa 2011, 152 s. (seria „Polskie Państwo Podziemne w dokumentach”, tom 2)
 40. Piosenki z Wilczych Tropów, Warszawa 2022 (broszura)
 41. Po jednej i drugiej stronie linii Ribbentrop-Mołotow. Okupacja niemiecka i sowiecka ziem polskich w latach 1939–1941 w porównaniu, tom 1, red. nauk. Sławomir Kalbarczyk, Marcin Przegiętka, Warszawa 2020
 42. Podeptana godność. Pobór do wojska jako ukryta forma internowania, Szczecin 2022 (broszura)
 43. Polska 1939–1945. Straty osobowe i ofiary represji pod dwiema okupacjami, pod red. Tomasza Szaroty i Wojciecha Materskiego, Warszawa 2009
 44. Przeciwko kilku myślom… co nie nowe. Procesy krajowców za kontakty z paryską „Kulturą” (katalog wystawy)
 45. Solidarność Walcząca 1982–1990: Studia i szkice, red. nauk. Sebastian Ligarski, Michał Siedziako, Szczecin–Warszawa 2019
 46. Spętana Akademia. Polska Akademia Nauk w dokumentach władz PRL. Materiały partyjne (1950–1986), tom 2. Wybór, wstęp i opracowanie Patryk Pleskot, Tadeusz Paweł Rutkowski, Warszawa 2012
 47. Sylwia Galij-Skarbińska, Wojciech Polak, „Nigdy przed mocą nie ugniemy szyi”. Obóz internowania w Potulicach 1981–1982, Gdańsk–Warszawa 2021
 48. Tadeusz Zajączkowski „Mokry” i oddział partyzancki „Błyskawica”-„Huragan”, Kraków 2020 (broszura)
 49. To był maj… 1-4 maja 1982 roku w Szczecinie, Szczecin 2022 (broszura)
 50. Tomasz Kurpierz, Czas przełomu. Destalinizacja, rok 1956 i koniec odwilży w województwie stalinogrodzkim/katowickim (1953–1961). Tom 1, Schyłek stalinizmu i początek odwilży (1953–1955), Warszawa–Katowice 2023
 51. Włodzimierz Jastrzębski, „Leon Janta Połczyński. Pomorski pozytywista i niepodległościowiec”, Gdańsk 2022 (broszura)
 52. Wojciech Korfanty, „Górny Śląsk to wielka rzecz”. Wystąpienia na forum Sejmu Śląskiego I kadencji (1922-1929), wybór i opracowanie Sebastian Rosenbaum, Mirosław Węcki, Katowice–Warszawa 2022
 53. Wojciech Korfanty, „Sądu historii się nie obawiam”. Wystąpienia na forum Sejmu Śląskiego II i III kadencji (1930-1935), wybór i opracowanie Sebastian Rosenbaum, Mirosław Węcki, Katowice-Warszawa 2023
 54. Wojciech Skóra, Oficerowie wywiadu polskiego w międzywojennym Szczecinie 1918–1939, Szczecin 2022
 55. Zbrodnia pomorska(broszura)
 56. Żołnierze wolnej Polski. Wyklęci odnalezieni w Małopolsce, t. 1, red. Dawid Golik, Filip Musiał, Kraków 2021
Napisz do nas