Spotkanie w Przasnyszu

06 lut

Promocja książki Andrzeja Ruteckiego

6 lutego 2023 roku odbyło się spotkanie promocyjne książki Andrzeja Ruteckiego „Niemiecki obóz przejściowy w Działdowie 1939-1945. Wybrane zeznania świadków w Aktach Głównej Komisji Badania Zbrodni Hitlerowskich w Polsce”. Wydarzenie zostało zorganizowane przez Muzeum Historyczne w Przasnyszu, Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Przasnyskiej oraz Stowarzyszenie Pamięć i Tożsamość. Podczas spotkania Andrzej Rutecki wygłosił prelekcję dotyczącą historii obozu w Działdowie oraz badań, które są prowadzone na ten temat. Głos zabrali również licznie przybyli mieszkańcy naszego regionu. Dla zainteresowanych osób autor pozostawił kilka egzemplarzy, które można otrzymać w Muzeum Historycznym w Przasnyszu.

Działania mogły zostać zrealizowane dzięki wsparciu finansowemu: Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego ze środków Rządowego Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018-2030.

Info: www.muzeumprzasnysz.pl

Napisz do nas