IV Kongres 108 Błogosławionych

05 lis

16 – 17 listopada 2023 r. w Płocku odbędzie się IV kongres 108 Błogosławionych Męczenników II wojny światowej. Celem IV edycji Kongresu 108 jest zarówno
(a) popularyzacja duchowości 108 polskich męczenników, zamordowanych w trakcie II Wojny Światowej z nienawiści do wiary, beatyfikowanych 13 czerwca 1999 r. w Warszawie podczas Podróży Apostolskiej św. Jana Pawła II do Polski,
(b) zapoczątkowanie prac rozwojowych związanych z przygotowanie materiałów dydaktycznych dotyczących postaci i duchowości 108 polskich męczenników zamordowanych w trakcie II Wojny Światowej w ramach międzypokoleniowej edukacji nieformalnej oraz
(c) poszerzenia stanu wiedzy naukowej, prezentacji aktualnych osiągnięć naukowych (w tym najnowszych wyników badań naukowych) dotyczących postaci i duchowości 108 polskich męczenników, zamordowanych w trakcie II Wojny Światowej z nienawiści do wiary.

Wybierając Płock, jako miejsce IV edycji Kongresu, zamierzamy w sposób szczególny przybliżyć sylwetki i duchowość zarówno Błogosławionych Biskupów Płockich Arcybiskupa Antoniego Juliana Nowowiejskiego i Biskupa Leona Wetmańskiego, ale także Bł. br. Stanisława Tymoteusza Trojanowskiego OFMConv, Bł. s. Mieczysławę Kowalską (Marię Teresę od Dzieciątka Jezus) OSCCap.

Patronat honorowy nad IV edycją Kongresu objął Jego Ekscelencja Najdostojniejszy Ksiądz Biskup dr Szymon Stułkowski, Biskup Płocki, który także udzielił uczestnikom pasterskiego Błogosławieństwa. Patronat honorowy nad tym wydarzeniem objął też dr hab. Przemysław Czarnek, profesor KUL Minister Edukacji i Nauki.

W wydarzeniu wezmą udział dr Anna Jagodzińska (historyk IPN) – członek honorowym stowarzyszenia oraz Andrzej Rutecki – wiceprezes stowarzyszenia.

Polscy duchowni ginęli w niemieckich obozach z rąk hitlerowskich okupantów z powodu nienawiści nazistów niemieckich do wiary(katolickiej), czego dowodem są liczne świadectwa duchownych i świeckich, którzy przeżyli gehennę obozową. W procesach beatyfikacyjnych przy doborze kandydatur brane są trzy warunki:

– śmierć zadana „in odium fidei” (w nienawiści do wiary) – zadawana gwałtownie, bądź „ex aeramunis carceris”(w konsekwencji zadanych udręk) – termin ten oznacza śmierć męczeńską,czasem powolną, z powodu udręk, wycieńczenia, prześladowań w więzieniu czy łagrze. Nie była to śmierć nagła w jednej chwili, czyli nie było bezpośredniego mordu za wiarę. Ważna była gotowość na przyjęcie śmierci jako wyraz najwyższej wiary i ponoszone na tej płaszczyźnie cierpienie, które prowadziło do śmierci;

– śmierć została przyjęta w duchu wiary, ze świadomością oddania życia za sprawę Bożą;

– istnieje możliwość niepodważalnego udowodnienia męczeństwa przez zeznanie świadków czy wiarygodne dokumenty

Napisz do nas