Narodowy Dzień Pamięci

02 paź

Ofiar Niemieckiej Zbrodni Pomorskiej 1939 r.

13 stycznia Sejm podjął uchwałę o ustanowieniu Narodowego Dnia Pamięci Ofiar Niemieckiej Zbrodni Pomorskiej 1939 r., który obchodzimy 2 października. Uchwała została zainicjowana przez Kaszubsko-Kociewskie Stowarzyszenie im. Tajnej Organizacji Wojskowej Gryf Pomorski. Wskazany w dokumencie 2 października jest także dniem rocznicy kapitulacji Helu – ostatniego bastionu w wojnie obronnej 1939 na Pomorzu. W uchwale czytamy:

Upamiętniając mieszkańców Pomorza pomordowanych przez niemieckiego okupanta w 1939 r., Sejm Rzeczypospolitej Polskiej ustanawia dzień 2 października Narodowym Dniem Pamięci Ofiar Niemieckiej Zbrodni Pomorskiej 1939 roku.

Jesienią 1939 r. na Pomorzu, w wyniku eksterminacyjnej polityki okupanta niemieckiego zamordowano co najmniej 30 tys. osób. Wydarzenia te historycy definiują jako zbrodnię pomorską 1939.

Takich miejsc kaźni jak Piaśnica czy Szpęgawsk było w Polsce wiele. Niemcy mordowali Polaków w miejscach odosobnienia, szczególnie w lasach.
Te miejsca, te lasy są naznaczone cierpieniem i ofiarą Polaków oraz Żydów zamordowanych przez niemieckiego okupanta. Pomordowanym oddajemy należną cześć, oprawcom przebaczamy, ale zapomnieć nie możemy. Był las Szpęgawski, był las Piaśnicki, Palmirski, był również las Białucki.
Pamięć powinna trwać!

-stwierdził Andrzej Rutecki, wiceprezes stowarzyszenia „Pamięć i Tożsamość” w Działdowie.

Napisz do nas