Uwalniamy książki

24 lip

Przy współpracy z Fundacją Kwartalnika „Wyklęci” do szkół z powiatu działdowskiego trafią nowe publikacje jeszcze przed rozpoczęciem roku szkolnego !

Najsłynniejsza powieść Ferdynanda Antoniego Ossendowskiego „Ludzie, zwierzęta, bogowie” stanowi zapis przeżyć z ogarniętej wojną domową Rosji, w której bezwzględni bolszewicy i ich agenci zapamiętale ścigają autora przemierzającego Azję Środkową. Czerwonemu terrorowi skutecznie przeciwstawia się mongolski chan Roman von Ungern-Sternberg, zwany „Krwawym Baronem”, którego bliskim współpracownikiem staje się Ossendowski.

W 2021 r. decyzją Ministra Edukacji i Nauki prof. Przemysława Czarnka książka „Ludzie, zwierzęta, bogowie” znalazła się wśród lektur uzupełniających w zakresie rozszerzonym w szkołach ponadpodstawowych.

Napisz do nas