Pamiętamy o Wyklętych

04 mar

2 marca 2023 r. w Działdowie odbyła się prelekcja z okazji Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych. Spotkanie zostało zorganizowane przez Stowarzyszenie „Pamięć i Tożsamość” oraz Oddział IPN w Gdańsku.

Spotkaliśmy się w Centrum Kształcenia Ustawicznego w Działdowie, aby wysłuchać dwóch prelekcji: jednej dla młodzieży szkolnej o godz. 12:00 oraz o godz. 17:00 dla mieszkańców naszego miasta.
To wyjątkowy dzień w Działdowie, w którym mogliśmy uczcić pamięć i bohaterską walkę Żołnierzy Podziemia Niepodległościowego. To właśnie Oni [Żołnierze Wyklęci] – jak stwierdził prezes IPN dr Karol Nawrocki – po roku 1945, byli sumieniem Narodu Polskiego. Ten Dzień, ustanowiony kilka lat temu z inicjatywy śp. Janusza Kurtyki, prezesa IPN i śp. prof. Lecha Kaczyńskiego, prezydenta RP jest świętem państwowym. Państwo Polskie ustanawiając ten Dzień Pamięci, przywraca należną godność Żołnierzom Podziemia Niepodległościowego.

– powiedział Andrzej Rutecki, wiceprezes stowarzyszenia.

Prelekcje pt. „Polskie podziemie niepodległościowe po II wojnie światowej” wygłosił Daniel Sieczkowski, z gdańskiego Biura Edukacji Narodowej IPN. Po pierwszym spotkaniu organizatorzy: członkowie zarządu stowarzyszenia: Zenon Gajewski, Andrzej Reszka oraz Andrzej Rutecki wspólnie z Danielem Sieczkowskim z IPN oraz Andrzejem Barańskim i Zbigniewem Boćko – przedstawicielami pani Senator RP Bogusławy Orzechowskiej i posła na Sejm RP Zbigniewa Babalskiego złożyli wiązanki kwiatów na symbolicznym grobie Stanisława Godlewskiego i Bernarda Zielińskiego ps. „Sęp” zamordowanych w 1946 r. przez działdowskich komunistów i czerwonoarmistów.

Napisz do nas