Pakt Hitler – Stalin

23 sie

Przyczyną wybuchu wojny nie był tylko Hitler. Nie były tylko roszczenia niemieckie. Przyczyną wojny było pragnienie dwu najbardziej agresywnych i zbrodniczych państw Europy w tym czasie: Niemców Hitlera i Związku Sowieckiego Stalina, by zniszczyć jak Stalin mówił: „przepierzenie” . Te państwa niepodległe, które się odrodziły w wyniku traktatu wersalskiego, były dla Stalina przepierzeniem . Nienawiść zrodzona do postanowień traktatu wersalskiego stała się dla Niemców Hitlera i Rosji Sowieckiej Stalina przyczyną do zawiązania zbrodniczego porozumienia.

W niedzielę 20 sierpnia 1939 roku Adolf Hitler napisał do Józefa Stalina niekonwencjonalny, umykający regułom dyplomatycznym, prawie prywatny list: 

„Panie Stalin (…), Niemcy wznawiają linię polityczną, która była korzystna dla obu państw w ciągu minionych stuleci…”

Nie można było nawiązać prościej do rozbiorów Polski. Do Europy sprzed jesieni wolności narodów roku 1918. Do Europy sprzed traktatu wersalskiego. W liście Hitlera do Stalina zwraca uwagę „dodatkowy protokół, jakiego pragnie rząd radziecki”. Ten „dodatkowy protokół” to tajne porozumienie, to dokument nazywany dziś powszechnie „paktem Ribbentrop-Mołotow” lub paktem Hitler – Stalin.

23 sierpnia 1939 r. ministrowie spraw zagranicznych Związku Sowieckiego i Rzeszy Niemieckiej podpisali w Moskwie pakt o nieagresji oraz tajny protokół o podziale Europy środkowej. Po przybyciu Ribbentropa do Moskwy uzgodniono w gorączkowym pośpiechu resztę szczegółów, a podczas nocnego bankietu obie strony podpisały pakt o nieagresji wraz z tajnym protokołem.

Z treści tajnego protokołu wynikało, że Niemcy i ZSRS wyznaczyło granicę strefy wpływów na terytorium państwa polskiego w przybliżeniu wzdłuż linii rzek Narwi, Wisły i Sanu. Ustalono, że Estonia, Łotwa oraz Finlandia znajdą się w sferze interesów sowieckich, a północna granica litewsko-łotewska rozdzieli oba mocarstwa, pozostawiając Litwę Niemcom.
Kwestia, czy w interesach obu stron będzie pożądanym utrzymanie niezależnego Państwa Polskiego i w jakich granicach, będzie mogła być ostatecznie wyjaśniona dopiero w toku dalszych wypadków politycznych. W każdym razie oba rządy rozstrzygną tę kwestię na drodze przyjaznego porozumienia.

O tym protokole wiedziały Stany Zjednoczone, które zaalarmowały natychmiast Brytyjczyków, a ci przekazali informację Francuzom. 26 sierpnia prawdę znali Łotysze i Estończycy. O tajnym protokole dowiedzieli się błyskawicznie wszyscy zainteresowani – oprócz Polski.

Jedynie „Kurier Poznański”, powołując się 30 sierpnia na „źródła najwiarygodniejsze”, donosił o protokole w publikacji „Tajne artykuły paktu moskiewskiego.

Śmiało możemy dzisiaj stwierdzić, że Józef Stalin był ’krwawym bliźniakiem’ Adolfa Hitlera. Sierpniowa tajna umowa Stalina z Hitlerem była więc paktem 'krwawych bliźniaków’, który rozpętał piekło Polsce i Europie. 1 i 17 września 1939 roku Polska stała się ofiarą dwóch zbrodniczych totalitaryzmów Niemiec Hitlera i Rosji Stalina. Dokonał się wtedy czwarty rozbiór Polski.

Napisz do nas