Znak Polski Walczącej

22 mar

22 marca 2022 r. w Działdowie odbyła się prelekcja o „Znaku Polski Walczącej”. Kolejna prelekcja  ‘Z Historią na TY’ za nami. O historii, znaczeniu symbolu Znaku „PW” opowiedział nam red. Piotr Szubarczyk. W spotkaniu uczestniczyła tak licznie młodzież ze wszystkich działdowskich szkół podstawowych.

Znak „Polski Walczącej” – symbol nadziei i oporu ma czytelną wymowę patriotyczną. Jest to nasz wspólny międzypokoleniowy znak nadziei. Znak ten był tarczą dla pokolenia czasów wojny, dla pokolenia obrońców ojczyzny: Armii Krajowej, Narodowych Sił Zbrojnych i innych formacji walczących o niepodległy byt państwa polskiego – mówi P.Szubarczyk.

Napisz do nas